ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  RNDr. Ivan BRYCHTA, daňový poradce
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  5
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací
ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů.

Cíl: Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude probrána rovněž související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí stavebních děl a výrobních a provozních zařízení ve stavebních dílech, otázky technického zhodnocení versus opravy a údržba a další související problematika.
Výklad bude obsahovat upozornění na aktuální stav pro rok 2016 (se zdůrazněním změn oproti roku 2015), na související stanoviska MF a GFŘ, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře.

Obsah:
* Statistické klasifikace
* Klasifikace stavebních děl CZ-CC, Klasifikace produkce CZ-CPA,
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a další klasifikace s vazbou na daňové zákony (základní principy konstrukce klasifikací, vazby mezi klasifikacemi, aplikace v daňových zákonech)
* Uplatnění klasifikací v daních z příjmů
* Aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro daňové odpisování
* Soubory movitých věcí, příslušenství dlouhodobého hmotného majetku
* Posuzování majetku jako součásti stavebních děl a jako samostatného majetku (rozbor pokynu GFŘ D-22 „k příloze zákona“ a „k § 26 zákona“)
* Související problematika zařazování majetku pro odpisování (se zaměřením na novinky v návaznosti na aktuální vývoj legislativy)
* Nutné předpoklady pro zařazení pořizovaného majetku (vč. pohledu stavebního zákona na zařazení majetku)
* Ocenění majetku a jeho technické zhodnocení – účetní a daňová vstupní cena, náklady související s pořízením
* Problematika rozlišení technického zhodnocení a oprav a údržby (vč. souvisejícího výkladu správce daně)
* Uplatnění klasifikací v dalších daňových zákonech
* Aplikace klasifikací v zákoně o dani z přidané hodnoty (posuzování dodání zboží a poskytnutí služeb ve snížených sazbách podle příloh zákona, režim přenesení daňové povinnosti u stavebně montážních prací nebo při dodání zboží podle příloh č. 5 a 6 zákona, a další)
* Další použití klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, klasifikace ekonomických činností jako doplňující údaj přiznání apod.)
* Aktuality
* Zdůraznění nových postupů v roce 2016 a seznámení s aktuálními stanovisky MF a GFŘ k probírané problematice, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře

Metody výuky: Výklad je doplněn promítáním podkladových materiálů a ukázkových příkladů (které účastníci obdrží) prostřednictvím dataprojektoru, možnost diskuze i v průběhu semináře.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Studio W

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Studio W

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace