Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz

 • Lektor

 • Popis

  PhDr. Ing. Jiří Kruliš

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  18.1.2019 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  18.1.2019 – 16:00 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  7
 • Cena *

 • Cena:
  4000 Kč (konečná cena, firma není plátce DPH)
 • Popis ceny:
  Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Popis kurzu Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz

Cílová skupina:

Kurz je určen:

 • majitelům firem a manažerům na všech pozicích,
 • podnikovým specialistům v oblastech zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, personalistiky, managementu kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektovým manažerům,
 • poradenským, auditorským a školicím firmám, konzultantům, koučům,
 • pojišťovnám, makléřům,
 • interim (tedy prozatímním) manažerům.

V ceně kurzu je kniha: Kruliš, J.: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2 v hodnotě 596 Kč.

Cíl:

1. Vysvětlení a zdůvodnění principů a postupů managementu rizik, založeném na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery…

2. Seznámení s metodou Identifikace Procesů a Rizik (IPR) a jejím využitím pro systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů a pro formulaci nápravných a preventivních opatření. Přínosem metody je, že poskytuje manažerům podklady pro rozhodnutí CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek.

Metoda IPR vám pomůže systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat dosud skrytá potenciální rizika a slabá místa, která zbytečně snižují konkurenceschopnost vašeho podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují produktivitu práce, mohou být příčinou odchodů klíčových zaměstnanců, ztráty zákazníků atd.

Charakteristika metody: Podnětem pro vyvinutí metody IPR bylo poznání, že žádná z používaných metod nepokrývá dostatečně komplexně množinu rizikových procesů a faktorů. Přitom ověřenou skutečností je, že opomenutí třeba jediného významného rizika může znehodnotit výsledky prováděných analýz a následně i efekty uplatněných opatření. To, jak efektivně a včas jsou rizika a jejich příčiny rozpoznány a odstraňovány, bezprostředně rozhoduje o tom, jak velké budou ztráty způsobené snížením kvality procesů, případnými poruchami či výpadky procesů, sníženou výkonností a spolehlivostí pracovníků, nebo dokonce nehodami a haváriemi. Zároveň to má zásadní vliv na produktivitu a spolehlivost procesů, jak řídicích, tak provozních.

Obsah:

 • Nejčastější chyby podnikových managementů.
 • Proč musí být v každém podniku zaveden systém managementu rizik.
 • CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně vyhýbat hrozbám, problémům, selháním, nehodám a jiným nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje.
 • Riziko jako příležitost.
 • Změny jako zdroj rizik.
 • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele.
 • Rizikologické myšlení – principy a příklady, kauzální analýzy příčin
 • Využití metody IPR jako nástroje řízení
 • Cíle metody IPR:
  1. Identifikovat potenciální rizikové procesy.
  2. Určit (pojmenovat) systémové a procesní příčiny rizik.
  3. Klasifikovat identifikované procesy a faktory podle jejich závažnosti a urgentnosti potřebných změn (nápravných a preventivních opatření).
  4. Zpřehlednit aktuální rizikové pole formou tabulek a grafů.
  5. Formulovat argumenty a zdůvodnění potřebných změn jednak pro účely rozhodování a pro přípravu potřebných změnových projektů, jednak pro komunikaci se zaměstnanci, jako předpokladu jejich úspěšné implementace.
  6. Formulovat opatřenív oblastech:
   • strategický management
   • podniková struktura
   • spolehlivost lidského činitele - kompetence, postoje, leadership, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura
   • projektové řízení a změnový management
   • BOZP
   • znalostní management
   • koncepty učící se organizace, interních zákazníků, vlastníků procesů atd.

Lektor:

PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Rozsah:

9:00 - 16:00 hod. Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

V ceně kurzu je kniha: Kruliš, J.: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2 v hodnotě 596 Kč – praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce.

Objednat účast na kurzu - Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace