Prodej CIMA A (Systém marketingového vzdělávání CIMA)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:

Popis kurzu Prodej CIMA A (Systém marketingového vzdělávání CIMA)


CIMA - NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SYSTÉM MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V
OBLASTI MARKETINGU A PRODEJE V ČR.Cíl kurzu
Účastníci certifikovaného kurzu získají vysoce efektivní formou výuky odborné znalosti a dovednosti, které výrazným způsobem ovlivní chování i výkonnost pracovníků prodeje a prodejních týmů s cílem zvýšení efektivnosti prodeje a všech souvisejících činností. Kurz vychází z marketingového pojetí strategické role prodeje a jeho řízení a komplexního marketingového pohledu na trh a zákazníka. Přispěje u absolventů ke změně obchodního myšlení, ke snazšímu ztotožnění se s marketingovou a prodejní strategií své firmy, k získání konkurenční výhody a tím i k výraznějšímu uplatnění v tržním prostředí.
Kurz vychází z osvědčené struktury a metodiky kurzů CIMA. Závěrečná nezávislá certifikace upevní získané znalosti a umožní dosáhnout vyšší kvality a standardizace veškerých procesů v oblasti prodeje.


Komu je kurz určen

Manažerům prodejních týmů, vedoucím obchodním zástupcům, obchodníkům, dealerům, prodejním zástupcům, obchodním zprostředkovatelům a všem dalším pracovníkům, kteří svojí činností přispívají k prosazování podnikatelských záměrů svých firem prostřednictvím umění prodeje.

Osnova kurzu

 • BLOK 1
  PRODEJ V SOUVISLOSTECH + PRODEJNÍ PROCES

  Kapitola 1: Úloha prodeje
  Kapitola 2: Prodej v marketingových souvislostech
  Kapitola 3: Nákupní procesy a psychologie chování zákazníka
  Kapitola 4: Psychologie prodeje
  Kapitola 5: Dynamika a fáze prodejního procesu
  Kapitola 6: Strategie obchodního jednání

 • BLOK 2
  KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  Kapitola 7: Prodejní techniky, argumentace a zvládání námitek
  Kapitola 8: Příprava na prodejní jednání (prospecting, profilace zákazníka)
  Kapitola 9: Řeč těla a verbální komunikace
  Kapitola 10: Prodej po telefonu
  Kapitola 11: Profesionální prezentace

 • BLOK 3
  OBLASTI A FORMY PRODEJE + ŘÍZENÍ PRODEJE + OSOBNÍ ROZVOJ

  Kapitola 12: Key Account Management a CRM
  Kapitola 13: Trendy a specifika podle prostředí prodeje
  (B2B, B2C, státní sféra, maloobchod, obchod, výstavy a veletrhy)
  Kapitola 14: Internetový prodej
  Kapitola 15: Kvantitativní aspekty prodeje – základní výpočty
  Kapitola 16: Prodejní plány, prognózování prodeje
  Kapitola 17: Příprava a řízení rozpočtu
  Kapitola 18: Organizace a týmová spolupráce
  Kapitola 19: Motivace, školení a osobní rozvoj prodejců
  Kapitola 20: Time management a práce se stresem

 • BLOK 4
  OPAKOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE

Závěr kurzu
Kurz Prodej CIMA A je zakončen nezávislou certifikací prováděnou CIMA dle standardů a norem certifikace a v souladu s příslušnými pravidly CIMA (Zkouškový řád). Certifikace prokazuje shodu schopností a dovedností absolventa kurzu Prodej CIMA A s vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi popisovanými v profilu absolventa.

Studijní materiály

 • pro každý blok učební texty doplněné pracovními sešity a listy se zadáním cvičebních příkladů a případových studií a jejich řešení

Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a tréninkem modelových situací. Počet účastníků kurzu do 12 osob.

 

Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci INSTITUTu INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.

 

Cena kurzu
Kč 24.900,- + 19% DPH za jednoho účastníka.
Jde-li o rekvalifikaci přes ÚP, DPH odpadá.

Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu.

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

Objednat účast na kurzu - Prodej CIMA A (Systém marketingového vzdělávání CIMA)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace