Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – školení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2634387
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – školení

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Komu je školení určeno

• všem, kteří mají zájem prakticky se seznámit s metodami a formami plánování a 
  řízení systému BOZP
• zájemcům, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti v této oblasti
• všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si
  rozšířit a aktualizovat své znalosti

Obsah školení

• právní úprava BOZP, normy a právní předpisy k BOZP
• povinnosti a práva zaměstnavatele, odborů a zástupců zaměstnanců
  ve vztahu k BOZP
• pracovní úrazy a nemoci z povolání
• technické požadavky k zajišťování BOZP, kontrola a dozor v oblasti BOZP
• plánování systému BOZP, dokumentace
• prevence rizik v oblasti BOZP, povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik
• formy a metody identifikace a hodnocení rizik

Co Vám školení přinese

Rozšíříte a aktualizujete své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. Získáte
znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik. Bude-
te mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy
ze stejné či jiné branže.
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona
číslo 309/2006 Sb. nabízíme také provedení zkoušky z odborné způsobilosti.

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace