Pracovník v sociálních službách

 • Lektor

 • Popis

  Monika Andrová, DiS.

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Místo konání: Učebna ACZ, Týnská 21, Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  25.6.2016
 • Termín ukončení:
  4.9.2016
 • Od – do:
  Teoretická část kurzu (celkem 96 hodin) se koná každý druhý víkend. Začíná  25. června, končí 4. září. Praktická část kurzu se koná celý týden od 22. do 28. srpna. Praxe má celkem 54 vyučovacích hodin a probíhá 8 hodin denně, časový harmonogram stanoví zařízení praxe.
 • Doba trvání:
  18 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  150
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  9900 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:
  Cena 9900 Kč (kurz je osvobozen od DPH).

Popis kurzu Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin. Rozvržení jednotlivých výukových hodin lze na základě požadavku účastníků a účastnic kurzu realizovat jako víkendové, dopolední či odpolední, vždy s ohledem na potřeby zaměstnavatele. V rámci kurzu stanovená odborná praxe v celkovém počtu 54 hodin.

Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Vstupním předpokladem účastníka a účastnice kurzu je ukončené základní vzdělání!

Pro účast v kurzu doporučujeme očkování proti Hepatitidě B.

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(výňatek ze zákona)

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

 • standardy kvality sociálních služeb
 • komunikace, psychologie a etika
 • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
 • krizová intervence

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem. 

Organizace výuky

 • 5 týdnů
 • celkem 150 vyučovacích hodin
 • z toho 54 vyučovacích hodin praxe

Výuka bude zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

Praxe 

Praxe má celkem 54 vyučovacích hodin a probíhá ve zvoleném zařízení praxe z naší nabídky. 

Organizace praxe je podmíněna středisku, ve kterém praxe probíhá. Praxe obvykle probíhá minimálně 8 hodin denně, časový harmonogram stanoví zařízení praxe.

Objednat účast na kurzu - Pracovník v sociálních službách
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace