Pracovník v sociálních službách

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis

  Monika Andrová, DiS.

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Místo konání: Učebna ACZ, Týnská 21, Praha 1
 • Termín

 • Doba trvání:
  18 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  150
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin. Rozvržení jednotlivých výukových hodin lze na základě požadavku účastníků a účastnic kurzu realizovat jako víkendové, dopolední či odpolední, vždy s ohledem na potřeby zaměstnavatele. V rámci kurzu stanovená odborná praxe v celkovém počtu 54 hodin.

Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Vstupním předpokladem účastníka a účastnice kurzu je ukončené základní vzdělání!

Pro účast v kurzu doporučujeme očkování proti Hepatitidě B.

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(výňatek ze zákona)

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

 • standardy kvality sociálních služeb
 • komunikace, psychologie a etika
 • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
 • krizová intervence

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem. 

Organizace výuky

 • 5 týdnů
 • celkem 150 vyučovacích hodin
 • z toho 54 vyučovacích hodin praxe

Výuka bude zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

Praxe 

Praxe má celkem 54 vyučovacích hodin a probíhá ve zvoleném zařízení praxe z naší nabídky. 

Organizace praxe je podmíněna středisku, ve kterém praxe probíhá. Praxe obvykle probíhá minimálně 8 hodin denně, časový harmonogram stanoví zařízení praxe.

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ACZ, vzdělávací centrum

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ACZ, vzdělávací centrum

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Týnská 21, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace