PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Lektor

 • Popis
  doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - VŠE Praha – proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

 • Termín zahájení:
  29.8.2016
 • Termín ukončení:
  31.8.2016
 • Od – do:
  29. – 31. 8. 2016; 1. a 2. den 9:00–17:00, 3. den 9:00–16:00
 • Cena *

 • Cena:
  5990 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  5990 Kč + DPH 21% (kód: 1602440 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 160244A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160244B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160244C - 20 366 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu)

Popis kurzu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích a sestavit účetní závěrku.

Určeno pro

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Obsah kurzu

ZOPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH METODICKÝCH PRVKŮ ÚČETNICTVÍ A VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD A PŘEDPOKLADŮ VE VAZBĚ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU ÚČETNICTVÍ V ČR:
• účetní doklady,
• účetní knihy,
• účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
• východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
• účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

VÝKLAD OCEŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍ, INVENTARIZACE A VYKAZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ AKTIV A PASIV:
• dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
• zásoby,
• zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
• finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
• kursové rozdíly,
• časové rozlišování,
• dohadné položky aktivní a pasivní,
• rezervy, dlouhodobé závazky,
• splatná a odložená daň,
• vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

VÝKLAD OBSAHU JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ÚČTŮ NÁKLADŮ (5. ÚČTOVÁ TŘÍDA) A ÚČTŮ VÝNOSŮ (6. ÚČTOVÁ TŘÍDA). ÚČETNÍ UZÁVĚRKY A ZÁVĚRKA:
• přípravné práce, účetní uzávěrka,
• sestavení účetních výkazů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení a podkladové materiály pro každého účastníka.

Na konci kurzu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Začínajícím doporučujeme též absolvovat seminář PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z, který se bude konat ve dnech 27. – 29. 6. 2016.
Objednat účast na kurzu - PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace