NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  doc. JUDr. Margerita VYSOKAJOVÁ, CSc., Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  5
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ
při aplikaci zákoníku práce

Seminář zohledňuje také změny související s novelou zákoníku práce.

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při uplatňování zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.

Obsah:
* Vstupní pracovnělékařské prohlídky a jejich hrazení – nesprávný postup a postihy
* Nedostatky vyskytující se v jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a změn)
* Porušování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru zaměstnanců
* Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy
* Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců
* Ochrana těhotných žen, osob pečujících o děti, aktuální úprava mateřské a rodičovské dovolené a možnost výkonu práce
* Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
* Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
* Nová právní úprava majetkové a nemajetkové újmy v pracovních vztazích

Metody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Studio W

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Studio W

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace