Navrhování a analýza experimentů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1770850
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  21
 • Cena *

 • Cena:
  13200 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Na všechny kurzy se vztahuje 20% akademická sleva pro školy a ústavy AV a 15% sleva pro zdravotnické ústavy (nemocnice, farmaceutické firmy apod.).

Popis kurzu Navrhování a analýza experimentů

Metody pro plánování experimentů (design of experiments, DOE) se široce používají ve výzkumu i v průmyslové praxi. Umožňují naplánovat experiment tak, aby se získalo maximum informací při minimálních nákladech. Jsou prokazatelně efektivnější než přístupy založené na postupných změnách jednoho z faktorů či na metodě pokusů a omylů. Používají se jak k popisu procesu (zjištění faktorů s největším vlivem na sledovanou veličinu), tak i k optimalizaci procesu (nalezení optimálních úrovní jednotlivých faktorů). 

V úvodní části tohoto třídenního kurzu jsou nastíněny možné komplikace, s kterými se můžeme setkat v reálném životě při realizaci projektu – experimentu. První krok do problematiky řešení a návrhu experimentů je proveden na nejčastěji využívaných dvojúrovňových experimentech. V této části jsou mimo jiné zopakovány základní statistické metody používané při analýze experimentů (ANOVA, lineární regrese, pravděpodobnostní graf) a základní pojmy. V navazující části je proveden návrh experimentu tak, abychom získali dostatečnou informaci při co nejmenším počtu uskutečněných měření. V některých případech vztah mezi vstupními faktory a výstupními proměnnými je nezbytné aproximovat kvadratickým modelem – tříúrovňovým experimentem. Centrální kompozitní plán rovněž umožňuje proložit vztah mezi vstupními a výstupními proměnnými kvadratickým modelem, ale je nejčastěji využíván k optimalizaci procesů. Redukce variability zkoumaného znaku je předvedena na hierarchickém experimentu a Taguchiho robustních experimentech. Samostatnou kapitolou je návrh a analýza experimentů směsí materiálů. Zejména v oblasti průmyslu by měla být ověřena způsobilost měřícího vybavení studií opakovatelnosti a reprodukovatelností měřícího systému. Proto je i do tohoto kurzu zařazen experiment pro analýzu systému měření. 

Aplikace experimentů je předvedena na projektech z různých humanitních a průmyslových odvětví. V návaznosti na platné evropské normy a metodologii Six Sigma.
 

Program kurzu 

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úplný dvojúrovňový experiment 
 • Dílčí faktoriální a Plackett-Burmanovy návrhy  
 • Dvojúrovňové plány max. nesmíšené nebo s min. aberací 
 • Tříúrovňové experimenty 
 • Návrhy s dvěma a třemi úrovněmi 
 • Centrální kompozitní plán, optimalizace 
 • Taguchiho robustní experimenty 
 • Návrhy směsí a trojúhelníkových ploch 
 • Hierarchický experiment 
 • Experiment pro analýzu systému měření (MSA)

 

 

 •  
  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

 

 

 

 

 

 


Předpokládané znalosti účastníků

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace