Nabízíme všechny kurzy dle Vašich požadavků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2512726
 • Místo konání

 • Region:
  Praha

Popis kurzu Nabízíme všechny kurzy dle Vašich požadavků

Měkké dovednosti (soft skills):

Manažerské dovednosti

 • vedení při změnách (change management),
 • vedení týmu,
 • motivace,
 • manažerské pohovory (hodnotící, přijímací, zpětná vazba),
 • styly vedení lidí,
 • typologie týmu,
 • strategické myšlení a řízení, firemní strategie,
 • řízení a vedení na základě cílů SMART,
 • delegování,
 • skupinové řešení problémů,
 • vedení porad,
 • týmová práce,
 • teambuilding, outdoor,
 • rozvoj lidských zdrojů, personalistika,
 • AC/DC, Assesment & Development Centrum,
 • kompetenční modely, popisy pracovních míst,
 • přijímací pohovory a výběr pracovníků,
 • adaptabilita a zastupitelnost, adaptační proces,
 • personální marketing,
 • personální audit,
 • motivační systémy a odměňování (benefity) z pohledu HR,
 • hodnocení zaměstnanců,
 • 360° zpětná vazba,
 • kariéra a profesní růst, talent management,
 • interní komunikace (intranet, firemní časopis),
 • uvolňování a propouštění zaměstnanců (outplacement),
 • firemní kultura,
 • firemní vzdělávání – metodika a evaluace.

Obchodní dovednosti

 • osobní prodej a akvizice,
 • obchodní vyjednávání,
 • argumentace a přesvědčování v prodeji,
 • telefonování,
 • klientský přístup,
 • komunikace s obtížnými klienty,
 • zákaznická typologie,
 • zajišťování potřeb zákazníka – key account management,
 • nástroje řešení reklamací,
 • obchodní korespondence a úřední písemnosti,
 • obchod se zahraničními partnery,
 • koučování obchodníků,
 • řešení pohledávek,
 • ekonomika obchodu a obchodní právo,
 • nákupní dovednosti,
 • obchodní prezentace,
 • nákup jako systém,
 • obchodní strategie,
 • řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management),
 • spolupráce s obchodními řetězci,
 • zákaznické centrum a zákaznický servis,
 • SPIN,
 • proklientská komunikace,
 • call centrum.

Marketing:

 • marketingová strategie,
 • trhy a cílové skupiny,
 • marketingový mix,
 • komunikační mix,
 • mediální prostředí,
 • public relations,
 • tvorba propagačních prostředků,
 • realizace reklamní kampaně,
 • krizová komunikace,
 • on-line marketing (internet, SEO, PPC, viral marketing, sociální sítě),
 • marketingový výzkum (průzkum trhu),
 • mediální komunikace,
 • mystery shopping,
 • tiskový mluvčí,
 • design služeb,
 • osobní prodej.

Osobnostní a komunikační dovednosti

 • komunikace,
 • rozvoj vlastního potenciálu a sebemotivace,
 • typologie osobnosti,
 • emoční inteligence,
 • zvládání emocí a agresivity,
 • asertivní komunikace a řešení konfliktů,
 • obrana před manipulací a nátlakem,
 • antimobbing,
 • vyjednávání,
 • prezentace,
 • pozitivní přístup a pozitivní energie,
 • sebeprezentace a vystupování,
 • time management,
 • zvládání stresu a psychohygiena,
 • kreativita a kreativní řešení problémů,
 • rétorika,
 • syndrom vyhoření,
 • work & life balance,
 • lektorské dovednosti, train the trainers,
 • příprava studijních materiálů,
 • mentoring,
 • koučink,
 • asistentka manažera (obchodní korespondence, administrativa),
 • image a profesní vzhled,
 • etiketa,
 • etika,
 • problematika 50+.

Tvrdé dovednosti (hard skills):

Průmyslové inženýrství

 • teorie omezení,
 • trvalé zlepšování,
 • totálně produktivní údržba,
 • týmová práce,
 • management toku hodnoty,
 • podstata štíhlého podniku,
 • kaizen, idea management,
 • plýtvání,
 • celková efektivita zařízení,
 • štíhlé pracoviště,
 • štíhlý layout a logistika,
 • výrobní buňky,
 • štíhlý vývoj výrobků,
 • nízkonákladová automatizace,
 • vizualizace konceptů,
 • štíhlý management nářadí,
 • identifikace úzkých míst,
 • management toku hodnoty,
 • kanban,
 • koncepty Lean, Six Sigma TOC,
 • VSM – mapování toku hodnot (Value Stream Mapping),
 • management změny a neustálé zlepšování procesů organizace,
 • 5S a vizuální management,
 • identifikace úzkých míst,
 • produktivita práce (normování práce, motivační systémy ve výrobě).

Průmyslová ergonomie

 • základy průmyslové ergonomie,
 • optimalizace pracoviště z ergonomického hlediska.

Systémy managementu kvality

 • požadavky normy ISO 9001 na systém managementu kvality (QMS),
 • interní auditor systému managementu kvality (QMS) podle normy ISO 9001,
 • periodické školení interních auditorů QMS podle normy ISO 9001,
 • interní auditor systému integrovaného managementu (QMS, EMS, OHSAS),
 • požadavky na systém integrovaného managementu, základní kurz.

Systémy managementu enviromentu

 • požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí,
 • interní auditor systému managementu životního prostředí (EMS) podle normy ISO 14001,
 • periodické školení interních auditorů (EMS) podle ISO 14001,
 • legislativa EMS,
 • odpadové hospodářství,
 • nakládání s chemickými látkami,
 • ochrana ovzduší,
 • vodní hospodářství,
 • ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty.

Systémy managementu BOZP

 • požadavky normy BS OHSAS 18001 na systém managementu BOZP,
 • interní auditor BOZP podle normy BS OHSAS 18001,
 • periodické školení interních auditorů BOZP – BS OHSAS 18001,
 • legislativa BOZP,
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP – podle BS OHSAS 18001,
 • HAZOP – studie nebezpečí a provozuschopnosti.

Bezpečnost potravin

 • interní auditor systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle ISO 22000,
 • interní auditor (HACCP),
 • Global Standard for Food Safety, verze 5 (BRC Food),
 • požadavky IFS verze 5,
 • interní auditor “ BRC Food“ a IFS Food“.

Řízení kvality, nástroje kvality

 • metrologie – systémové požadavky,
 • audity u dodavatelů (audity druhou stranou),
 • analýza potřeb vzdělávání pracovníků a práce s kvalifikačními požadavky,
 • jak stanovit efektivnost vzdělávání,
 • model excelence EFQM, zlepšování organizace pomocí sebehodnocení,
 • požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025,
 • CAF – zlepšování organizace pomocí sebehodnocení,
 • interní auditor systému řízení kvality podle ISO/TS 16949,
 • periodické školení ISO/TS 16949,
 • APQP, PPAP,
 • G–8D report a metodika řešení problému,
 • FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků,
 • kaizen,
 • Six Sigma,
 • MSA – analýza systémů měření,
 • SPC – statistické řízení procesů,
 • audit procesu,
 • IT management, ITIL (incident, problem, change management),
 • Service Level Management (SLA, OLA, UC).

Finance a ekonomika

 • finanční gramotnost,
 • ekonomika podniku, základní ekonomické pojmy,
 • technická příprava výroby a výrobní náklady,
 • tvorba technologických postupů,
 • optimalizace pracovního prostředí,
 • normování práce a využití pracovní doby,
 • podnikové finance, finanční řízení i pro neekonomy, investice,
 • risk management, treasury management,
 • úvěrové riziko,
 • účetnictví a daně,
 • mzdové účetnictví.

Legislativa, obchod, logistika a nákup

 • obchodní právo (založení podniku s.r.o. a a.s., obchodní smlouvy),
 • zákoník práce, pracovněprávní vztahy,
 • legislativa poskytování finančních služeb,
 • controlling, náklady, ziskovost, profitabilita, manažerské účetnictví,
 • cash-flow, řízení pohledávek, likvidita,
 • factoring, forfaiting,
 • performance management, benchmarking KPI ukazatele,
 • účetní standardy (účetní uzávěrka, IAS, IFRS, US-GAAP, SOX) a konsolidace,
 • právní vědomí v oborech dle specifik, předpisů a zákonů,
 • logistika řízení zásob a skladů,
 • distribuční logistika (supply chain – logistické řetězce),
 • nákup,
 • mezinárodní doprava zboží (INTRASTAT, INCOTERMS 2000, celní předpisy).

Projektové řízení

 • poradenství, mentorink, vzdělávání,
 • definice, pojmy, nástroje a techniky,
 • princip projektového řízení,
 • zavádění projektového řízení, organizace,
 • efektivní plánování projektu, koordinace,
 • dokumentace, administrace,
 • tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů,
 • řízení rizik projektu,
 • kritéria úspěšnosti projektu, hodnocení,
 • metody, techniky vedení projektu, strategie,
 • nastavení systému komunikace, komunikační kanály,
 • „marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu,
 • týmová spolupráce, řízení času,
 • procesy projektového řízení, systém zlepšování,
 • reporting, monitoring, controlling, interní audit,
 • softwary pro sledování realizace,
 • požadavky jakosti v projektovém řízení.

Ostatní

 • první pomoc,
 • ESF management (zpracování projektu, finanční plán, formální monitorovací zprávy),
 • příprava výběrového řízení, výběr dodavatelů,
 • společenská odpovědnost (CSR),
 • corporate governance,
 • český jazyk pro cizince,
 • psychologie.

Výuka jazyků:

 • angličtina pro začátečníky A1,
 • angličtina pro mírně pokročilé A2,
 • angličtina pro středně pokročilé B1-B2,
 • angličtina pro pokročilé C1,
 • němčina pro začátečníky a mírně pokročilé A1-A2,
 • němčina pro středně pokročilé B1-B2,
 • ruština pro začátečníky a mírně pokročilé A1-A2,
 • ruština pro středně pokročilé B1-B2,
 • francouzština pro začátečníky A1-A2,
 • francouzština pro středně pokročilé B1-B2,
 • španělština pro začátečníky A1-A2,
 • španělština pro středně pokročilé B1-B2,
 • polština pro začátečníky a mírně pokročilé,
 • polština pro středně pokročilé,
 • italština pro začátečníky A1-A2,
 • portugalština pro začátečníky A1-A2,
 • čeština pro cizince – začátečníky A1-A2,
 • obchodní angličtina,
 • obchodní francouzština,
 • obchodní němčina,
 • obchodní ruština,
 • obchodní španělština,
 • angličtina pro lékaře a zdravotní personál,
 • angličtina na dovolenou,
 • francouzština pro lékaře a zdravotní personál,
 • francouzština na dovolenou,
 • španělština na dovolenou,
 • němčina na dovolenou,
 • ruština na dovolenou,
 • příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám,

anglický jazyk (certifikáty KET, PET, FCE, CAE, CPE, Státní jazyková zkouška),

francouzský jazyk (certifikáty DELF, DALF, Státní jazyková zkouška),

španělský jazyk (certifikát DELE, Státní jazyková zkouška),

 • individuální kurzy – anglický/francouzský/španělský/německý/ruský jazyk,
 • anglický/francouzský/španělský/německý/ruský jazyk pro děti.

Intenzivní semináře (15-20 hodin výuky)

 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro automobilový průmysl,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast energetiky,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast financí a pojišťovnictví,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro chemický průmysl,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro ICT,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro potravinářský průmysl,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast služeb,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast školství,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro veřejnou správu,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast zdravotnictví,
 • anglický/francouzský/německý/španělský jazyk pro oblast hotelnictví a lázeňství.

Odborné kurzy:

Připravíme školení podle vašich požadavků.

Jako příklad uvádíme:

Zpracování plastů

 • kurz pro seřizovače vstřikovacích strojů,
 • technologie vstřikování plastů,
 • technologie pro výrobu a údržbu forem,
 • konstrukce vstřikovaných dílů,
 • vlastnosti a metody zkoušení plastů,
 • kvalita plastových dílů v praxi,
 • odborný kurz pro technology zpracovávání plastů,
 • školení pro pracovníky vstřikoven – kvalita vstřikování dílů,
 • školení pro proces modelace vstřikování plastů,
 • školení teorie vstřikování plastů pro administrativní pracovníky,
 • zpracování plastů – přehled zpracovatelských technologií,
 • rekvalifikační kurz pro operátory ve výrobě,
 • rekvalifikační kurz pro seřizovače strojů.

Tváření kovů

 • bezkontaktní optické metody pro měření deformací,
 • technologie postupů při lepení karosářských výlisků,
 • metody tvářecích procesů,
 • technologie plošného tváření,
 • materiály, povrchové úpravy a technologie spojování,
 • kurzy pro nástrojáře.

Slévání kovů

 • technologie vysokotlakého lití,
 • slévárenství neželezných slitin,
 • tavírna a metalurgie slitin hliníku,
 • metalurgie slitin hliníku,
 • deformace v tepelném zpracování,
 • zbytkové napětí- měření, dopady, NDT metody,
 • základní kurz pro TZ kaliče,
 • technologie vysokotlakého lití,
 • technologie gravitačního lití,
 • tepelné zpracování,
 • vady odlitků ze slitin hliníku,
 • struktura a mechanických vlastností.

Konstruování

 • školení pro 3d skenování,
 • školení pro 3d tisky,
 • školení pro 3d optický profilometr,
 • odborný kurz tribologie,
 • odborný kurz pro diagnostiku,
 • konstrukce vstřikovaných dílů,
 • základní pravidla výkresové dokumentace.

Elektrotechnika

 • odborný kurz pro začátečníky – elektrické rozvody, elektrická zařízení, elektrické instalace,
 • přechodové děje v elektrotechnice a jejich řešení,
 • elektroenergetika.

Programování a řízení CNC strojů

 • programování a řízení CNC strojů,
 • technologie CNC,
 • 2d kreslení a 3d modelování v autocadu,
 • 3d modelování v inventorupProgramování CNC frézky a CNC soustruhy.

Materiály a koroze

 • povlaky v protikorozní ochraně,
 • korozivzdorné oceli a slitiny v protikorozní ochraně,
 • koroze biomateriálů,
 • kovy – koroze a protikorozní ochrana,
 • materiály, koroze a protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu,
 • protikorozní ochrana v půdě a v betonu,
 • protikorozní ochrana v atmosféře,
 • koroze a protikorozní ochrana ve vodách (energetice),
 • degradace materiálů za vysokých teplot,
 • koroze a protikorozní ochrana betonových konstrukcí.

Stavebnictví

 • truhlář stavební,
 • stavební zákon v praxi,
 • stavební technologie,
 • stavební konstrukce,
 • nábytkový truhlář,
 • stavba silnic a jejich konstrukce,
 • geodézie.

Textilní průmysl

 • vlastnosti materiálů,
 • typy textilních vláken,
 • řízení jakosti,
 • zpracovatelské vlastnosti textilních vláken,
 • mikroskopie a obrazová analýza,
 • měření barevnosti, vzhledu a omaku,
 • použití kompozitů a nanokompozitů,
 • hodnocení kvality,
 • tkáňové inženýrství.

Průmyslová automatizace

 • základy průmyslové automatizace,
 • základy programování,
 • pneumatika, hydraulika,
 • tvorba a čtení výkresové dokumentace,
 • mazací prvky používané ve výrobních strojích,
 • způsoby ovládání automatizace výrobních procesů.

Logistika

 • základy podnikové logistiky,
 • řízení firemních projektů a změn,
 • logistika výroby,
 • logistika nákupu a řízení zásob,
 • efektivní využití zákoníku práce v praxi manažera logistiky,
 • logistický audit.

Výběr kurzů z oblasti:

 • odborné kurzy pro potravinářský průmysl,
 • odborné kurzy pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl,
 • odborné kurzy pro dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl,
 • odborné kurzy pro chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu pryžových a plastových výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu kovů a kovodělných výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu a opravy strojů a zařízení,
 • odborné kurzy pro výrobu elektrických a optických přístrojů,
 • odborné kurzy pro výrobu dopravních prostředků,
 • odborné kurzy pro zpracovatelský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu a rozvod elektřiny,
 • odborné kurzy pro stavebnictví.

ICT:

Připravíme školení podle vašich požadavků.

Jako příklad uvádíme:

 • kurzy pro začátečníky: Základy práce s počítačem, notebookem, tabletem, chytrým telefonem, internetem,
 • ICT pro zdravotně postižené,
 • MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Project, InfoPath, Publisher, Visio, MS Office SharePoint Server). Open Office/Libre Office (Writer, Calc, Draw, Impres), rozdílová školení, Lotus Notes,
 • online kancelář (Google Apps, One Drive, Office 365),
 • operační systémy (Windows, Unix/Linux, Android),
 • bezpečnost ICT (požadavky normy ISO/IEC 27001ISMS, interní auditor),
 • obsluha periferních zařízení (interaktivní tabule, 3D tiskárna),
 • sociální sítě (Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn),
 • internetový marketing,
 • Adobe (Acrobat, Photoshop, Ilustrator, Premiere, Dreamweaver, Flash),
 • Corel (Corel Draw/Inkscape, Corel Photo-Paint),
 • úprava a správa fotografií (Adobe, Gimp, Zoner,Corel, Google Picasa),
 • multimedia (úpravy a editace multimediálních souborů),
 • Apple (iPad &iPhone, Mac, Apple iLife, Apple iWork),
 • projektový management (MS Project, Easy Project, ProjectLibre),
 • databáze (MS Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle),
 • kurzy pro správce: systémové nástroje, správa souborů, správa disků, zálohování, Windows Server, SharePoint,
 • AutoCAD, Inventor, Revit, 3D modelování,
 • SAP, Microsoft Dynamics, Enterprise Architect,
 • tvorba a optimalizace Webových stránek (HTML, CSS, SEO, Google Analytics),
 • programování (VBA, Visual Basic, C#, PHP, JavaScript, UML, Java, ASP.NET),
 • Help Desk, Service Desk.

Akreditované vzdělávací programy:

Akreditace udělené Ministerstvem zdravotnictví

 • Komunikace s lidmi, kteří užívají nebo jsou závislí na návykových látkách č.j. 39313/2010/VZV

Akreditace udělené  Ministerstvem vnitra

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace pro vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Prezentace úřadu a krizová komunikace pro veřejnou správu“, číslo akreditace: AK/PV-170/2012.

Akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace k uskutečňování níže uvedených vzdělávacích programů:

 • Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky,
 • Altiální legislativa v sociálních službách a předpisy související s poskytováním sociálních služeb,
 • Arteterapie,
 • Ergoterapie,
 • Finanční gramotnost v sociální oblasti – úvod do dluhové problematiky,
 • Finanční gramotnost v sociální oblasti – úvod do finančního hospodaření s rodinným rozpočtem,
 • Individuální plánování,
 • Klíčové kompetence vedoucího pracovníka,
 • Komunikace s klientem s problémovým chováním,
 • Muzikoterapie,
 • Paliativní péče a doprovázení umírajících,
 • Péče o osoby se zdravotním postižením v rodině,
 • Pracovník v sociálních službách,
 • Pravidal šetrné sebeobrany,
 • První pomoc, zdravotnické minimum,
 • Psychiatrické minimum,
 • Psychosociální prvky práce s klientem,
 • Řízení, motivace a hodnocení pracovníků,
 • Specifikace s klienty s mentálním postižením,
 • Využívání kompenzačních pomůcek pro osoby s omezením pohybu,
 • vzdělávací instituce,
 • Základy fyzioterapie,
 • Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb,
 • Zdravá komunikace,
 • Zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence.

Rekvalifikace:

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace k provádění rekvalifikace v níže uvedených vzdělávacích programech:

 • Asistent/ka
 • Administrativní pracovník/pracovnice
 • akreditace instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Lektor
 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Management
 • Management – štíhlý management
 • Manažer kvality
 • Marketing
 • Obsluha osobního počítače
 • Obchodní referent
 • Obchodní zástupce
 • Operátor Call centra
 • Personalista/personalistka
 • Projektový manažer
 • Recepční
 • Sekretářka
 • Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)
 • Vedoucí provozu – mistr/mistrová
 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Základy podnikání
 • Zákoník práce pro ředitele škol

Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou andragogickou společností nabízí kurz:

 • Mediátor/Mediátorka.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace