Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - školení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2634381
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - školení

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.


Komu je školení určeno

• všem pracovníkům, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce
koordinátora BOZP na staveništi
• všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si
rozšířit a aktualizovat své znalosti

Obsah školení

• výstavbový proces – fáze přípravy, projekce a realizace staveb
• základní právní předpisy ve stavebnictví
• kompetence, pravomoci a odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi
  ve vztahu k ostatním účastníkům
• legislativa BOZP v EU – směrnice 92/57/EMS a další a jejich
  transformace do právních předpisů ČR, požadavky zákona č. 309/2006 Sb.
  a jeho prováděcích předpisů NV č. 591/2006 sb. a NV č. 592/2006 Sb.
• zpracování a aktualizace plánu BOZP
• základy psychologie a komunikačních dovedností pro koordinátora BOZP

Co Vám školení přinese

Rozšíříte a aktualizujete své znalosti o právních předpisech v oblasti sta-
vebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít mož-
nost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné
či jiné branže.
Slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace