HR akademie 2018

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis

  Jiřina Ledvinová - externí lektor

  Jiřina je zkušeným konzultantem v oblasti řízení lidských zdrojů. Působila jako Ředitelka HR ve společnostech TRW Autoelektronika, Heidelberger Zement jako HR manažer pro Central Europe East.

  Jiřina má bohaté zkušenosti zejména s praktickou tvorbou HR systémů, aplikací Zákoníku práce, s tvorbou motivačních systémů ve výrobních podnicích a vedením HR úseku. Jiřina vystudovala klinickou psychologii a získala titul PhDr.

  Ivana Rozehnalová

  Je konzultantka zaměřená na zavádění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců.

  Celou svou profesní kariéru působí v DMC management consulting s.r.o., kde začala pracovat v roce 2004. Má zkušenosti z oblasti HR, s náborem manažerských a inženýrských pozic či  masovým náborem dělníků formou Assessment Centra. Ivana vystudovala ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na strategické řízení podniku, kde v roce 2004 získala titul Ing.

  Jitka Tejnorová

  Partnerka společnosti, manažerka vzdělávacích a konzultačních projektů.

  Ve společnosti DMC management consulting s.r.o. pracuje od roku 2002, v oblasti lidských zdrojů působí od roku 1994, působila jako HR manažerka společnosti PPF a.s. a členka představenstva Home Credit. Jitka pracovala jako člen kontrolingového týmu celé skupiny. Jitka je proškolena ve finančních analýzách. Jitka má střední školu, nástavbové kurzy zaměřené na hlubinnou psychologii, je proškolena na činnost lektorky. Jitka je certifikovaná v modulu Job instruction a Job relations metodiky TWI a je spoluzakladatelkou metodiky FunnelMind. Jitka komunikuje v anglickém jazyce. Jitka má 15 let zkušeností v oblasti vedení projektů a vzdělávání.

  Markéta Šimáková

  Partnerka společnosti, executive director.

  Markéta vystudovala vyšší odbornou školu obor Sociologie a Psychologie. Nyní se vzdělává v oboru Andragogika a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 působí v poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů. Zpočátku pracovala ve společnosti Accord Group jako konzultant a později jako vedoucí dceřiné společnosti Solutions HRS, zaměřené na speciální projekty v rámci outsourcingových služeb v HR ve výrobních společnostech. Od roku 2002 je spolumajitelkou společnosti DMC management consulting s.r.o. a i nadále se věnuje outsourcingu služeb HR a vzdělávacím projektům. Markéta komunikuje v anglickém jazyce. Markéta je certifikovaná v modulu Job instruction a Job relations metodiky TWI a je spoluzakladatelkou metodiky FunnelMind.

  Iva Berná

  Je externí lektorka a konzultantka zaměřená zejména na marketing a komunikaci.

  Působí v oblasti marketingu od roku 1995. Pracovala jako Brand Manager pro R. J. Reynolds Tobacco, Marketing Manager v Boots Healthcare Czech Republic, Market Development Manager Central and Eastern Europe Boots Healthcare International a jako Head of Market Segment v T-Mobile Czech Republic. Od roku 2007 je nezávislou konzultantkou marketingových projektů a lektorkou kurzů zaměřených na brand a marketing management. Iva má výbornou znalost anglického jazyka.

   

   

   

   

   

   

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha 10, Sluštická 1627/14
 • Termín

 • Doba trvání:
  16 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  128
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu HR akademie 2018

Po absolvování celého programu HR akademie a složení závěrečné zkoušky získává účastník profesní rekvalifikaci na pozici personalista.

9 modulů vedených zkušenými manažery v oblasti řízení lidských zdrojů vždy obsahuje:

- teoretickou část vedenou manažery s úzkým propojením na praxi
- řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik, hraní rolí se záznamem na kameru a následným rozborem

HR Passport - 13.-14.3.2018

• Základy řízení lidských zdrojů
• Rozbor personálních procesů, návaznost na strategii firmy a efektivní využití nástrojů HR
• Základ pracovního práva
−Personální procesy, HR koncept
−Role HR personalisty a role liniových manažerů
−Plánování v HR a řízení efektivity
−Personální controlling
−Využívání prostředků výpočetní techniky
−Občanský zákoník a pracovní právo
−Zákoník práce – všeobecná ustanovení, pracovní poměr(vznik, změny, ukončení),dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ,pracovní doba a doba odpočinku, dovolená
 
Pracovní pozice - 16.-17.4.2018
• Systém popisů pracovních míst, trendy v tvorbě organizační struktury
• Lean HR
−Popis pracovních míst, katalog pracovních míst
−Kvalifikační požadavky, profily pozic a hodnocení pozic
−Kompetenční model
−Tvorba organizační struktury
−Lean v HR
 
HR marketing a výběr nových zaměstnanců, Hodnocení zaměstnanců - 15.-16.5.2018
• HR marketing jako nástroj úspěšného náboru
• Techniky výběru nových zaměstnanců
−HR marketing
−Plán náborů a vhodný výběr zdrojů, mediální kampaně, personální agentury
−Vyjednávání o podmínkách
−Adaptační proces – zaškolení zaměstnanců, hodnocení ve zkušební době
−Využití Assessment a Development center
 
Interview Skills - 12.-13.6.2018
• Výběr zaměstnanců pomocí správně strukturovaných pohovorů a hodnotících technik
• Samostatná analýza informací z pohovoru, efektivní vyhodnocování výsledků přijímacího řízení
−Příprava na pohovor – stanovení kritérií v souladu s obsazovanou pozicí
−Role a vystupování pohovorujícího
−Přijímací pohovor – jak se ptát, jak si ověřit znalosti kandidátů, chyby při pohovoru
−Behaviorální pohovor
−Hodnocení uchazečů – jak zaznamenávat výstupy z pohovoru, jak hodnotit uchazeče, jak předávat zpětnou vazbu
−Praktické modelové situace – ukázky pohovorů, interní komunikace – konflikty a jejich řešení, základy vyjednávání
 
Motivace a vzdělávání zaměstnanců - 17.-18.7.2018
• Systémy hodnocení zaměstnanců, praktický nácvik hodnotících pohovorů
• Zpracování tréninkového plánu, organizace vlastního vzdělávacího programu, příprava rozpočtu na vzdělávání a hodnocení efektivity
−Cíle a koncepce hodnocení zaměstnanců
−Metody – hodnocení výkonu, stanovení a vyhodnocení cílů, 360°
−Práce s výstupy hodnocení , praktický nácvik hodnotícího pohovoru
−Tvorba vzdělávacího plánu, rozpočet a controlling v rámci vzdělávání
−Katalog vzdělávání, moderní metody vzdělávání
−Organizace vzdělávacích programů, tvorba rozpočtu a příprava výběrového řízení
−Hodnocení efektivity vzdělávacích programů, performance management v praxi
 
 
BOZP, ISO v personalistice - 14.8.2018
• Povinnosti zaměstnavatele v ochraně zdraví při práci, péče o zaměstnance projednávání v pracovněprávních vztazích, propojení personálních systémů se systémem řízení kvality (ISO v personalistice)
−Zákoník práce – informování a projednávání v pracovněprávních vztazích
−BOZP – povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, jak změnit přístup zaměstnanců k BOZP, vedení agendy BOZP
−Zákon o specifických zdravotních službách a zákony související
−ISO v personalistice –  požadavky ISO norem a jejich plnění v oblasti HR 
 
Odměňování zaměstnanců - 18.9., 16.-17.10.2018
• Tvorba mzdových systémů, odměňování, příplatky, bonusy, benchmarking, legislativa
−Zákoník práce – mzda a odměna za práci, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, role odborů a kolektivní smlouva, překážky v práci, péče o zaměstnance
−Vedení kolektivního vyjednávání
−Vedení personální administrativy, tvorba a zpracování dokumentů v personalistice
−Strategie odměňování – struktura mzdy, odměny, bonusové systémy, příplatky a mzdová matice,
−Analýza mzdových nákladů, rozpočet, forecasting
 
Moderní trendy v personalistice - 13.11.2018
• Moderní nástroje řízení lidských zdrojů
• Koncept HR Business partner, interní komunikace
−Koncept HR Business Partner
−Interní komunikace – druhy komunikace, využití komunikačních nástrojů pro interní komunikaci
−Komunikace změn
 
Závěrečná zkouška - 14.11.2018
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - DMC management consulting s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

DMC management consulting s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Sluštická 1627/14, Praha 10

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace