Management dopravy

 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:

Popis kurzu Management dopravy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 64-31-N/11 MANAGEMENT DOPRAVY
OBOR                       VZDĚLÁNÍ:
64-31-N/.. MANAGEMENT
ZAMĚŘENÍ - SPECIALIZACE: -
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM "DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA" V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 1. kolo 25. 6. 2012, 2. kolo 23. 8. 2012
UČEBNÍ PLÁNY:(pdf) pro šk. rok 2011/12  pro 1-3. ročník

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů tohoto oboru převážně zajišťují vybraní odborníci ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, která tento obor garantuje, učitelé VOŠ Plzeň a odborníci z praxe

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oblastech rozhodujících druhů vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy a přepravních systémů.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • obecná orientace na praktické znalosti a dovednosti
 • schopnost výběru, třídění a analýzy dat
 • schopnost vytvářet alternativní řešení problémů a realizovat vybraná řešení s následnou kontrolou realizace
 • znalost právního prostřední a základních právních norem
 • znalosti v oblasti ekonomiky podniku tj. účetnictví, marketingu, managementu a ekonomiky
 • znalost moderního software a software užívaného v dopravních systémech, využití internetu a informačních technologií
 • znalosti rozhodujících druhů vnitrostátní a mezinárodní dopravy a přepravy
 • znalosti přepravních systémů
 • znalosti celní problematiky
 • znalosti obchodní korespondence
 • možnost získání řidičského oprávnění a průkazu sportovního pilota za úhradu
 • znalosti běžného fungování zasilatelské firmy se schopností takovou firmu založit a provozovat

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent bude připraven k výkonu kvalifikovaných odborných řídících funkcí, k poskytování poradenských služeb, služeb celní deklarace, zasilatelství a přepravního obchodu. Absolventi najdou uplatnění v dopravních společnostech, speditérských firmách, u soukromých podnikatelů, obchodních společností u státních podniků a organizací. Mohou svými znalostmi podstatně ovlivnit úspěch managementu firmy.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.
Objednat účast na kurzu - Management dopravy
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace