Rekvalifikační kurz Základy podnikání

 • Lektor

 • Popis

  Ing. Stanislav Šťastný

 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  Pardubice
 • Termín

 • Termín zahájení:
  1.12.2016
 • Termín ukončení:
  27.1.2017
 • Doba trvání:
  15 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  120
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  10000 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:
  Pro osoby evidované na Úřadě práce lze v rámci zvolené rekvalifikace získat prostředky na kurz od Úřadu práce.

Popis kurzu Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Naučíme Vás základy podnikání. Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR.  Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci

Absolvent kurzu bude po skončení kurzu:

• aktivně využívá základní legislativu týkající se podnikatelské činnosti, zejména s důrazem na živnostenský zákon, nový občanský zákoník vymezující oblast obchodních korporací, zákon o korporacích, zákon o dani z příjmu a zákon o účetnictví

• zná nutné administrativní kroky spojené se zahájením podnikání, tj. jednotlivé tiskopisy, smlouvy, zápisy, prohlášení a komunikaci s příslušnými úřady a institucemi

• rozlišuje jednotlivé druhy právních forem podnikání, vyhodnotit vhodnou formu pro vlastní podnikání

• vysvětlí podstatu trhu (nabídka, poptávka), popíše způsoby provedení průzkumu trhu

• sestaví vlastní SWOT analýzu

• vysvětlí význam podnikatelského záměru a popíše jeho doporučenou strukturu, zpracuje vlastní podnikatelský záměr včetně zakladatelského rozpočtu

•aktivně aplikuje metody kalkulace cen výrobků, na příkladech vyhotoví kalkulaci ceny výrobku

• zná jednotlivé ukazatele finanční analýzy podniku včetně vyhodnocení výsledku výpočtu

• na základě příkladu vycházející z účetní závěrky provede finanční analýzu podniku pomocí výpočtů jednotlivých ukazatelů a výsledky okomentuje

• zná princip a význam cash flow pro firmu, na základě příkladu vypočte cash flow

• vysvětlí význam marketingu pro podnikání s důrazem na marketingový mix, reklamu a cenovou politiku firmy

• uvede možnosti získání finančních zdrojů pro podnikání formou dotací a úvěrů

• orientuje se v základech závazkového práva v obchodním styku, rozumí uzavírání smluv a vzniku závazků a způsobům jejich splnění a zániku

• uzavírat základní jednoduché smlouvy (např. kupní smlouva)

• zná základní práva ochrany spotřebitele, povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

• vyjmenuje nejdůležitější povinnosti prodávajících a dodavatelů výrobků a služeb rozumí nejběžnějším a nejpoužívanějším spotřebitelským smlouvám

• orientuje se v základní legislativě týkající se pracovně-právních vztahů, získá základní znalosti zákoníku práce,

• zná povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru, při jeho změně a zániku

• vytvoří pracovní smlouvu včetně jejích náležitostí, vytvoří smlouvu konanou mimo pracovní poměr, zná problematiku jejich ekonomických a daňových dopadů

• vypočítá hrubou a čistou mzdu

• zná systém zdravotního a sociálního pojištění v ČR

• vyplní Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ v rámci hlavní a vedlejší podnikatelsko činnosti v souvislosti s pojištěním

• popíše postup při ukončení podnikání u živnostenského oprávnění a zrušení či zánik právnické osoby, likvidace společnosti, konkurz

• orientuje se v daňové soustavě ČR

• eviduje příjmy a výdaje v daňové evidenci s rozlišením příjmů a výdajů ovlivňující daňový základ, sestavit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

• vysvětlí, co jsou aktiva a pasiva v rozvaze, princip souvstažnosti rozvahových účtů, jejich změny, účtové třídy a skupiny

• čte základní údaje v rozvaze, výkazu zisků a ztrát, rozlišuje druhy hospodářského výsledku, podstatu fondů a rezerv

• na základě příkladů vede příjmy a výdaje v peněžním deníku v rámci daňové evidence

 

V případě vašeho zájmu o kurz informujte se, prosím, na emailové adrese martina.cerna@stelma.cz nebo na tel. 777 673 106.

Objednat účast na kurzu - Rekvalifikační kurz Základy podnikání
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace