Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis

  Ing. Stanislav Šťastný

 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  Pardubice
 • Termín

 • Doba trvání:
  15 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  120
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Naučíme Vás základy podnikání. Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR.  Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci

Absolvent kurzu bude po skončení kurzu:

• aktivně využívá základní legislativu týkající se podnikatelské činnosti, zejména s důrazem na živnostenský zákon, nový občanský zákoník vymezující oblast obchodních korporací, zákon o korporacích, zákon o dani z příjmu a zákon o účetnictví

• zná nutné administrativní kroky spojené se zahájením podnikání, tj. jednotlivé tiskopisy, smlouvy, zápisy, prohlášení a komunikaci s příslušnými úřady a institucemi

• rozlišuje jednotlivé druhy právních forem podnikání, vyhodnotit vhodnou formu pro vlastní podnikání

• vysvětlí podstatu trhu (nabídka, poptávka), popíše způsoby provedení průzkumu trhu

• sestaví vlastní SWOT analýzu

• vysvětlí význam podnikatelského záměru a popíše jeho doporučenou strukturu, zpracuje vlastní podnikatelský záměr včetně zakladatelského rozpočtu

•aktivně aplikuje metody kalkulace cen výrobků, na příkladech vyhotoví kalkulaci ceny výrobku

• zná jednotlivé ukazatele finanční analýzy podniku včetně vyhodnocení výsledku výpočtu

• na základě příkladu vycházející z účetní závěrky provede finanční analýzu podniku pomocí výpočtů jednotlivých ukazatelů a výsledky okomentuje

• zná princip a význam cash flow pro firmu, na základě příkladu vypočte cash flow

• vysvětlí význam marketingu pro podnikání s důrazem na marketingový mix, reklamu a cenovou politiku firmy

• uvede možnosti získání finančních zdrojů pro podnikání formou dotací a úvěrů

• orientuje se v základech závazkového práva v obchodním styku, rozumí uzavírání smluv a vzniku závazků a způsobům jejich splnění a zániku

• uzavírat základní jednoduché smlouvy (např. kupní smlouva)

• zná základní práva ochrany spotřebitele, povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

• vyjmenuje nejdůležitější povinnosti prodávajících a dodavatelů výrobků a služeb rozumí nejběžnějším a nejpoužívanějším spotřebitelským smlouvám

• orientuje se v základní legislativě týkající se pracovně-právních vztahů, získá základní znalosti zákoníku práce,

• zná povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru, při jeho změně a zániku

• vytvoří pracovní smlouvu včetně jejích náležitostí, vytvoří smlouvu konanou mimo pracovní poměr, zná problematiku jejich ekonomických a daňových dopadů

• vypočítá hrubou a čistou mzdu

• zná systém zdravotního a sociálního pojištění v ČR

• vyplní Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ v rámci hlavní a vedlejší podnikatelsko činnosti v souvislosti s pojištěním

• popíše postup při ukončení podnikání u živnostenského oprávnění a zrušení či zánik právnické osoby, likvidace společnosti, konkurz

• orientuje se v daňové soustavě ČR

• eviduje příjmy a výdaje v daňové evidenci s rozlišením příjmů a výdajů ovlivňující daňový základ, sestavit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

• vysvětlí, co jsou aktiva a pasiva v rozvaze, princip souvstažnosti rozvahových účtů, jejich změny, účtové třídy a skupiny

• čte základní údaje v rozvaze, výkazu zisků a ztrát, rozlišuje druhy hospodářského výsledku, podstatu fondů a rezerv

• na základě příkladů vede příjmy a výdaje v peněžním deníku v rámci daňové evidence

 

V případě vašeho zájmu o kurz informujte se, prosím, na emailové adrese martina.cerna@stelma.cz nebo na tel. 777 673 106.

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Stelma spol. s r. o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Stelma spol. s r. o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Křičkova 417, Mozartova 449, 530 09 Pardubice

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace