Train the Trainer

Popis kurzu na míru Train the Trainer

Cíle

  • zdokonalit nebo naučit trenéry jak vést tréninkové setkání, aby bylo efektní a dosáhlo stanovené cíle
  • naučit se, jak zaujmout a být přesvědčivý
  • vylepšit nebo získat dovednosti pro efektivní přípravu tréninku
  • procvičit vybrané tréninkové metody
  • zdokonalit se ve zvládání obtížných účastníků tréninku

Charakteristika a forma

  • projekt je určen pro interní tým trenérů společnosti
  • doporučený počet účastníků ve skupině je 5, max. 6 na 1 lektora
  • pracovní metody: interaktivní krátké přednášky, moderované diskuze, skupinová práce, brainstorming, individuální práce, modelové situace, videotrénink
  • rozsah projektu:

- tréninkový kurz 1 = 2 dny

- tréninkový kurz 2 = 2 dny

- follow up = 2 dny

Případný následný koučink interních trenérů dle dohody objednavatele s dodavatelem (rozsah bude navržen po analýze potřeb).

Poznámka: rozsah je možno upravovat dle aktuálních preferencí objednavatele.

Obsah

Tréninkový kurz 1

Vzdělávání dospělých

- principy učení dospělých, rozdíly při vzdělávání dospělých v motivaci, požadavcích  na návrh programu a požadavcích na prostředí pro výuku, průběh učení, role trenéra: postoj, kooperativnost vs. autoritativnost, zapojovat účastníky-moderátor

Trénink I.

- příprava tréninku, struktura tréninku: zahájení, představení cíle, obsahu, účastníků a trenéra, jak udržovat dynamiku v průběhu tréninku, shrnutí a závěr, příprava jednotlivých částí tréninku: cíl, analýza posluchačů, obsah a struktura, úvod, hlavní část

Vystupování profesionálního trenéra I

- verbální stránka, body language - neverbální stránka

Nástroje tréninku a nástroje podporující trénink

- hraní podle scénáře, modelové situace (role plays), audiotrénink, videotrénink

- brainstorming a brainwriting, skupinová práce, mapa asociací, hlasování

Příprava a využití vizuálních pomůcek

- pravidla přípravy „slidů", používání zpětného projektoru a multimediálního dataprojektoru, flipchart, písemné podklady

Videotrénink

- prezentace jednotlivých účastníků (nahrávání na kameru) s následnou zpětnou vazbou

Tréninkový kurz 2

Vystupování profesionálního trenéra II

- verbální stránka

- neverbální stránka (řeč těla)

- rétorika, rétorické postupy, paralingvistická stránka

- image

Jak zaujmout a udržet pozornost

- icebreakers, příběhy, dynamika, cvičení, komunikační hry, soutěže

Trénink II.

- jak facilitovat, jak uvést a realizovat hraní rolí, motivace k videotréninku, vedení moderované diskuze

Zvládání problematických účastníků

- příklady typů problematických účastníků a jak na ně reagovat, překonání negativity, práce s námitkami, zvládání vyrušování a vyrušovatelů, motivace pasivních účastníků k aktivitě

Zjištění tréninkových potřeb

- metody subjektivního a objektivního zjišťování potřeb

Návrh kurzu

- obsah a metodika postupu tréninku

Hodnocení dosažení cílů školení

- způsoby hodnocení-okamžité vs. s odstupem času

Videotrénink

- prezentace jednotlivých účastníků (nahrávání na kameru) s následnou zpětnou vazbou

Follow-up

Intenzivní trénink vybraných částí práce interního trenéra a prohlubování potřebných lektorských dovedností.

Koučink interních trenérů

Průběh koučinku:

Úvodní koučinkové setkání

- seznámení interních trenérů společnosti s cíli koučování

- náslech odborného konzultanta FBE na tréninku, který vede interní trenér

- zpětná vazba internímu trenérovi

- zadání úkolů

Další koučinkové setkání

- náslech na tréninku, který vede interní trenér

- zpětná vazba internímu trenérovi

- zadání úkolů

- doporučení dalšího postupu

Výstupem z koučování jsou hodnotící listy jednotlivých interních trenérů a závěrečná zpráva o průběhu koučování, která obsahuje analýzu tréninkových potřeb a návrh doporučeného dalšího rozvoje interních trenérů.

Poznámka: Rozsah případného koučinku bude stanoven na základě analýzy potřeb po dohodě s objednavatelem.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace