Informační gramotnost - Školení znalostní úrovně P (poučený uživatel)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    75765

Popis kurzu na míru Informační gramotnost - Školení znalostní úrovně P (poučený uživatel)

Tato část školení se dělí do dvou základních částí a to na povinný úvodní modul P0 a navazující modul P1.

Modul P0
Tento modul je povinným úvodem pro zájemce o další vzdělávání v úrovni P. Navazuje na školení Z, upevňuje získané vědomosti a obsahuje některá témata rozšiřující a doplňující toto školení.

Cíle
Základní cíle úvodního modulu jsou informační a motivační. Školení má pedagogického pracovníka seznámit s dalšími možnostmi smysluplného užití výpočetní techniky ve školní praxi, motivovat jej pro toto užití, vybavit jej základními ICT kompetencemi, které potřebuje pro využití informačních technologií ve výuce, a poskytnout mu informace pro následný účelný výběr navazujících specializovanějších modulů.

Obsah školení
elektronická komunikace (e-mail, chat, videokonference, e-TV,...) - 3 hodiny
pokročilá práce v textovém editoru (MS Word 2000, XP) - 4 hodiny
počítačová grafika a prezentace (rastrová a vektorová grafika, MS PowerPoint) - 4 hodiny
základy práce v tabulkovém kalkulátoru (MS Excel 2000, XP) - 4 hodiny
problematika práce se školní počítačovou sítí - 3 hodiny
využití ICT ve výuce - 2 hodiny
závěrečná samostatná práce - 10 hodin
Ukončení školení úrovně P
Školení je ukončeno závěrečnou samostatnou prací, kterou posluchači vytváří mimo školící středisko (doma, ve škole, ...) a poté ji pomocí elektronické pošty zašlou svému lektorovi k posouzení. Na základě vypracování a posouzení této práce bude vystaven certifikát o úspěšném absolvování školení pedagogických pracovníků znalostní úrovně P.

Modul P1
Po absolvování úvodního modulu si pedagogický pracovník s ohledem na svoji aprobaci vybere z nabídky zveřejněné na portálu E-gram dva další moduly. Vzdělávání v rámci každého volitelného modulu se ukončuje obhajobou závěrečné práce - projektu.

V současné době je naše škola jedním ze dvou akreditovaných školících středisek MŠMT ČR v Ústeckém kraji, která nabízí školení modulu P1 v oblasti CAD systémů.

Řešená problematika
CAD technologie ve výuce
Návaznost na technické kreslení a technické předměty
Úzká provázanost znalostí se zkušenostmi z prosperující technické praxe
Zaměření a cíle vzdělávacího modulu CAD
Hlavním cílem modulu je naučit uchazeče chápat a používat průmyslovou grafiku (CAD) jako integrální celek tvůrčí činnosti ve výuce, podpořený dlouholetými zkušenostmi a spoluprací s průmyslovou praxí. Průmyslové navrhování je v posledních několika letech postaveno na zcela nových metodách, které úzce navazují na technologickou realizaci a automatizaci výroby. Jedná se o komplexní nasazení aplikovaných informačních technologií. Obecně tyto aplikace nazýváme CA.. technologie. Výpočetní technika a tyto aplikované informační technologie se tak stávají zásadním a nepostradatelným nástrojem pro tvůrčí činnost konstruktérů, projektantů a návrhářů. Tato řešení předvýrobních etap výrobku jsou dnes považována za stěžejní. Upřednostněna je elektronická technická dokumentace, která nutně musí odpovídat požadavkům z hlediska průmyslových standardů a norem, což klade nemalé nároky na úroveň znalostí vlastní technologie u pedagogických pracovníků a studentů a nejen to. Neméně důležité je pochopení významu těchto technologií pro nasazení v mezinárodní průmyslové praxi.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace