Finanční minimum ii. pro top management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    60032

Popis kurzu na míru Finanční minimum ii. pro top management

* Cíl: kurs je koncipován tak, aby každý účastník zlepšil své podnikatelské a managerské znalosti a dovednosti. Cílem kursu je vybavit účastníky znalostmi umožňující provádět samostatně finanční prognózy a realizovat zpětné vazby umožňující měřit kvalitu těchto prognóz.

* Poslání: vybavit top management neekonomického a nefinančního zaměření metodikou sestavování finančních plánů jako finanční projekce podnikatelských záměrů a zpětnými vazbami pro řízení. Poměrně samostatnou kapitolu tohoto kursu tvoří problematika řízení nákladů.

* Program je určen vlastníkům společností a top managementu, který nemá finanční nebo ekonomickou specializaci. Pro ekonomické a finanční specialisty má však mnoho zajímavých aspektů, zejména v oblasti konstrukce zpětných vazeb. Kurs volně navazuje na kurs finanční minimum I. pro top management. Pro absolvování kursu nejsou nutné žádné speciální ekonomické, finanční nebo účetní znalosti. Kurs je orientován tak, aby absolventi byli schopni samostatně finančně plánovat jakožto finanční projekci podnikatelských záměrů. Metodika plánu cashflow vychází z originálního konceptu zákaznického plánu a tak přirozeně fixuje životadárnou vazbu na zákazníka. Zpětné vazby používané pro řízení, se kterými se v kursu účastníci seznámí jsou tržní hodnota aktiv, tržní hodnota podniku, finanční analýza, tržní bonita firmy, hodnocení segmentu trhu a rekalkulace nákladů orientovaná na zákazníka metodou nákladových matic. Obsahem a rozsahem kursu predestinováno jeho provedení jako dvoudenní. Zaměření kursu je předurčeno pro ambulantní provedení, ve kterém se přínos pro klienta násobí, účastní-li se současně více top managerů. O provedení "in company " lze uvažovat pouze u velkých firem, kdy se může jednoho běhu účastnit top management samostatných divizí nebo dceřinných společností. Tento kurs je přirozeným pokračováním kursu Finanční minimum I. pro top management

* Provedení: 2 denní náročná přednáška, která je prokládána demonstr. příklady a diskusí jejich řešení.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace