EMOČNÍ INTELIGENCE v mezilidských vztazích

Popis kurzu na míru EMOČNÍ INTELIGENCE v mezilidských vztazích

Úvod
Rozhodující roli v pracovním prostředí přestává hrát pouze pracovní výkon, míra inteligence, vzdělání a zkušenosti odborného typu. Do popředí vstupuje poznání a zvládnutí vlastních možností a schopností, úroveň komunikace s okolím a schopnost prosadit se a realizovat záměry svého týmu a posílit jeho výkonnost - soft skills. Emoční inteligence bývá definována jako "schopnost uvědomovat si vlastní pocity a city a také pocity a city druhých lidí. Na základě tohoto pochopení pak umět motivovat sebe i druhé a také ovládat city uvnitř své osoby i ve vztahu k druhým - budovat partnerské vztahy." . Emoční inteligence je základem potřebným ke zvládnutí komplikovaných komunikačních dovedností.

Emoční trénink je určen všem, kdo se chtějí víc vyznat ve své vlastní osobnosti, zvýšit si sebedůvěru, porozumět sobě a okolí a tím se lépe orientovat v mezilidských vztazích

Obsah

Analýza emocí

 • Analýza emocí
 • Znalost vlastních emocí (schopnost sebeuvědomění)
 • Schopnost zvládání vlastních emocí a její strategie
 • Schopnost motivace sebe sama (volní strategie)
 • Úroveň vnímavosti pro prožívání jiných lidí (empatie)
 • Schopnost existence v mezilidských vztazích (sociální inteligence)

Praktický trénink dovedností

 • Struktura kvalit emoční inteligence
 • Schopnost komunikovat s druhými a motivovat
 • Kompetence v oblasti mezilidských vztahů
 • Trénink nezbytné potřeby kontrolovat emoce v konfliktních situacích,
 • zvyšování odolnosti vůči stresu prostřednictvím pochopení fungování
  zátěžových sil a tlaků
 • využívání rozumu
 • změny negativních návyků a neracionálních postojů

Metody a forma výuky
2 denní workshop - výklad, diskuse a trénink. Důraz je kladen na praktické aplikovatelné poznatky a dovednosti.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace