1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s hlasem, komunikace, argumentace, prezentace, mediální trénink

Popis kurzu na míru 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s hlasem, komunikace, argumentace, prezentace, mediální trénink

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - komplexní příprava a trénink mluveného projevu, profesionální prezentace, veřejného a mediálního vystupování

Přesvědčivý, pohotový a kultivovaný řečník a prezentující

ZÁMĚR
Na základě poptávky a dlouhodobých zkušeností z výuky rétoriky, prezentace a dalších souvisejících témat jsme se rozhodli připravit komplexní, důkladnou a prakticky zacílenou přípravu pro řečníky a veřejně vystupující, poutavě a účinně vedenou profesionály z oboru.

URČENO
Tréninkový komplex pro odborníky, kterým záleží na kultuře projevu, pohotovosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti vyjadřování a na profesionální kvalitě svého veřejného vystupování.

Vhodné pro manažery, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, právníky, majitele a jednatele firem, obchodní zástupce, prezentující a další osobnosti, které často vystupují na veřejnosti či v médiích při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.


CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý a pohotový mluvený projev, pro prezentaci a vystoupení na veřejnosti na profesionální úrovni.

FORMA - OTEVŘENÝ KURZ (možno též na zakázku jako firemní trénink)
Projekt je složen ze 4 modulů, 7 dní tréninku, 3 x 2 dny + 1 den, 56 vyuč.hodin). Tréninky 1 x měsíčně po 2 dnech na sebe tématicky, obsahově a logicky navazují a gradují až k simulovanému mediálnímu vystoupení s profesionály v TV studiu.

METODY
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na zlepšení mluvního projevu a vystupování na veřejnosti. Praktický nácvik mluvené řeči s použitím dechových a hlasových technik, jazykových a řečnických cvičení, prezentačních vystupování s videotréninkem a rozborem, individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na mluvní, komunikační a prezentační dovednosti s hereckou nebo moderátorskou praxí, pedagogové z DAMU a mediální experti. Ivana Vostárková , Martin Vasquez, Petr Daňko, Jan Korbel, Markéta Mráziková, Štěpánka Duchková, Jozef Ftorek, Irena Žantovská,  Marie Retková a další .

POSLUCHAČI
Intenzivní trénink probíhá pro vysokou efektivitu výuky v malé skupině účastníků do 10 osob.

MÍSTO KONÁNÍ 

Školící centrum ag. AHA, metro C - Vyšehrad, Praha 4, TV studio Praha (modul D)

PROGRAM

MODUL A - TECHNIKA ŘEČI A KULTURA PROJEVU

CÍL
Zvládnutí techniky řeči, zkvalitnění mluvního projevu, efektivní zacházení s hlasem a dechem.

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

- správně dýchat a hospodařit s dechem při mluveném projevu

- využívat hlasu pro zvýšení přesvědčivosti svého tvrzení a vystoupení

- srozumitelně a kultivovaně mluvit

- získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluvním projevem


RÉTORIKA – TECHNIKA A KULTURA ŘEČI, HLASOVÁ VÝCHOVA

 • Práce s dechem - základ mluveného projevu
 • Energizace celého organizmu při vystoupení - jak dýchat efektivně a ekonomicky, řízení dechu při mluvení, dechová kapacita a opora hlasu
 • Hlasová výchova - tvoření hlasu, síla, barva a znělost hlasu
 • Přirozené posazení hlasu a rozvoj individuálního hlasového projevu
 • Osobní hlasová analýza každého účastníka a individuální doporučení práce s hlasem
  Výslovnost hlásek a samohlásek
 • Srozumitelná artikulace
 • Tempo řeči a frázování
 • Odstranění frází a parazitních slov
 • Český jazyk a výrazné prohřešky proti výslovnostní normě
 • Výslovnost cizích jmen a názvů a skloňování číslovek
 • Jazyková kreativita, tvořivé vyjadřování, slovní zásoba
 • Čtený text a jeho specifika
 • Ekonomika mluveného projevu
 • Mluvený projev - nácvik připravené i nepřipravené promluvy
 • Kultura projevu

FORMA
2 denní trénink (9,00 - 17,00 hod.)

METODY
Praktický trénink vedený odborníky se zaměřením na hlasovou výchovu, rétoriku a kulturu mluveného projevu. Dechová, hlasová a řečová cvičení, audio a videotrénink mluveného projevu. Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

MODUL B - AGUMENTAČNÍ DOVEDNOSTI

CÍL
Zdokonalení řečnických dovedností: po osvojení si správné techniky řeči a kultivované mluvy je trénink zaměřen na získání dovedností obratně a pohotově se vyjadřovat, řečnicky zvládat publikum v rozdílných situacích, být přesvědčivým a kultivovaným řečníkem.

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

- formulovat své myšlenky a zlepšit vyjadřovací schopnosti

- umět používat různé mluvní styly

- zvládat verbální i neverbální komunikaci

- pohotově reagovat, přesvědčivě argumentovat a zvládat námitky


PŘESVĚDČIVÁ ARGUMENTACE A POHOTOVÁ KOMUNIKACE

 • Vyjadřovací schopnosti - srozumitelnost a logika vyjádření
 • Podtext a sdělování obsahu
 • Mluvní styly a kdy je používat
 • Působivé členění promluvy
 • Vedení rozhovoru
 • Neverbální komunikace - řeč těla (postoj, gesta, mimika, oční kontakt, úsměv)
 • Pohotová komunikace - pohotovost reakcí, logické a přesvědčivé odpovědi na dotazy
 • Přesvědčivá argumentace a zvládání námitek
 • Schopnost zvládat nestandardní situace
 • Improvizace a kreativita v mluvním projevu
 • Zvládání trémy při vystoupení

FORMA
2 denní trénink (9,00 - 17,00 hod.)

METODY
Praktický trénink vedený odborníky se zaměřením na mluvený projev a komunikační dovednosti. Trénink pohotových mluvních a argumentačních dovedností, audio a videotrénink mluveného projevu. Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

MODUL C -  PREZENTACE A UMĚNÍ VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ

CÍL
Získat a zdokonalit praktické dovednosti pro přesvědčivou prezentace a efektivní vystoupení na veřejnosti, posílit statut a jistotu prezentující osoby.

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

- připravit a předvést působivou a přesvědčivou prezentaci včetně efektního úvodu a excelentního závěru

- zvládat veřejná vystoupení

- pracovat s publikem

- zvýší svou sebedůvěru a jistotu při veřejném vystupování


PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, U
MĚNÍ VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ

 • Hlavní zásady efektivní prezentace a seznámení se „zabijáky“ prezentace
 • Příprava prezentace - struktura prezentace
 • Příprava na vystoupení (věcná, technická, organizační, osobní)
 • Vizualizace prezentace - upoutání pozornosti publika
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Kontakt a práce s publikem
 • Zvládání trémy
 • Videotrénink, rozbor a hodnocení prezentací
 • Profesionální prezentace pro náročné publikum
 • Zvládání nestandardních situací - co dělat, když nic nefunguje
 • Formulace odpovědí na nekorektní dotazy
 • Řízení diskuse, facilitace
 • Moderování společenské akce, práce s mikrofonem
 • Osobnost řečníka, 1. dojem, image a styl prezentujícího

FORMA
2 denní trénink (9,00 - 17,00 hod.)

METODY 

Praktický trénink vedený odborníky se zaměřením na hlasovou výchovu, rétoriku a kulturu mluveného projevu. Řečnická cvičení, audio a videotrénink mluveného projevu. Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.


MODUL D - 
MEDIÁLNÍ TRÉNINK VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ
Mediální a krizová komunikace, Public Relations

CÍL
Trénink slouží k  nácviku a přípravě na vystoupení v médiích a je zaměřen vysoce prakticky - příprava a provedení vystoupení „na nečisto“ s odborníky v imitovaném studiu.


CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

- seznámí se s mediální taktikou a strategií

- poznají zásady živého vysílání ve studiu

- vyzkoušejí si několik typů rozhovorů s novináři

- udržovat pozornost a formulovat odpovědi pro média

- rozpoznají své silné i slabé stránky při vystoupení v médiích

- získají cenné rady od profesionálů (oblečení, doplňky, vizáž, postoj a gesta)


MEDIÁLNÍ TRÉNINK

 • PR, mediální a krizová komunikace
 • Interview - základní zásady
 • Příprava podkladů, osobnost řečníka
 • Image a styl pro vystoupení v médiích
 • Práce s technikou - projev na mikrofon, snímání kamerou
 • Jak překonat trému
 • Trénink vystoupení v médiích (TV nebo rozhlasové studio)
 • Formulace odpovědí na podpásové nebo nepříjemné dotazy
 • Krizová mediální komunikace
 • Analýza vystoupení, určení silných a slabých stránek vystoupení, zpětná vazba
 • Audio a videotrénink - opakovaná vystoupení
 • Mediální trénink v profesionálním TV studiu

FORMA
1 denní trénink (9,00 - 17,00 hod.)

METODY
Praktický trénink vedený odborníky z médií. Každý účastník získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

Poznámka: platbu lze provést (i částečně) poukázkami Sodexho PASS (FlexiPass, SmartPass), AccoreServices (Academica, Multi), Cheque Déjeuner (Unišeky a dárkové kupony), cafeterie Benefit-Plus.


Těšíme se s Vámi na shledanou na akcích agentury AHA !

AHA Public Relations Agency
Na Pankráci 30 140 00 Praha 4
t : 241 442 070
aha@agentura-aha.cz
www.agentura-aha.cz

Příloha doplňující kurz na míru 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s hlasem, komunikace, argumentace, prezentace, mediální trénink

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace