SPECIALISTA HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK - s LETNÍ NABÍDKOU SLEVY 25%!!! (22.500 Kč)

 • Lektor

 • Popis
  Ing. Vladimír Pozdníček Ing. Vladimír Pozdníček

  Vladimír Pozdníček působí již více než 24 let v oblasti moderního personálního řízení. Je spolumajitelem poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.r.o. V posledních letech věnuje své úsilí a energii rozvoji vzděl. programů pro personalisty, HR specialisty a HR manažery. Je hlavním lektorem Akademie HR a dalších specializovaných programů pro HR. Za dobu svého působení v roli HR poradce má za sebou velkou řadu personálních auditů, tvorbu řady systémů hodnocení a motivace zaměstnanců.....


  Tým zkušených lektorů a tutorů - hlavní lektor Ing. Vladimír Pozdníček.

 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Jižní 870, Hradec Králové, 50003
 • Termín

 • Termín zahájení:
  24.10.2018 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  24.4.2019 – 16:00 hod.
 • Od – do:
  Vždy jeden dvouden v měsíci - většinou středa a čtvrtek + e-learning s podporou tutorů. 6x2 dny + jeden den zkouška u autorizované osoby (PROFI-MEN, s.r.o.)   ČASOVÉ SCHÉMA je uvedeno na http://www.profimen.cz/vzdelavani-a-trenink/nsk-hodnoceni--zamestnancu/ Na základě přání některých účastníků, kteří chtějí využít možnost financování účasti v programu cestou podpory POVEZ II. - třetí výzva, jsme posunuli zahájení na leden 2018.
 • Doba trvání:
  12 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  96
 • Cena *

 • Cena:
  30000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cena včetně zkoušky.

Popis kurzu SPECIALISTA HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK - s LETNÍ NABÍDKOU SLEVY 25%!!! (22.500 Kč)

Program se otevírá ročně a nejbližšší realizace bude probíhat v období od října 2018 do března 2019.  Počet míst je omezen na 12 účastníků.

CHTĚLI BYSTE BÝT SPECIALISTOU NA HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ?

Jedná se o specializovaný odborný vzdělávací program, který Vám  také umožní absolvování a složení zkoušky profesní kvalifikace HR dle Národní soustavy kvalifikací - Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců(kód: 62-012-R) platné od 29.6.2012. Rozsah témat vzdělávacího programu jsme stanovili dle standardu výše uvedené profesní kvalifikace. Rozhodli jsme se použít moderní formy výuky kombinací praktických workshopů (6x2 dny v měsíci) a e-learningu. Pro zájemce ještě jeden den na zkoušku.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

1. Využívání hodnotících systémů

 • Představení celého vzdělávacího programu
 • Vize, personální strategie organizace
 • Smysl a cíl hodnocení zaměstnanců, trendy

2. Využívání hodnotících systémů

 • Kompetence a kompetenční modely
 • Využívání kompetencí pro systémy hodnocení
 • Metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • Popisy pracovních pozic jako základ hodnocení
 • Řízení a měření pracovního výkonu

3. Orientace v problematice hodnocení

 • Vytváření systémů hodnocení
 • Kritéria a metody hodnocení
 • Návazné činnosti na hodnocení
 • Hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • Komunikace pro sdělení výsledku hodnocení
 • Opatření po provedeném hodnocení 

4. Orientace v problematice hodnocení

 • Implementace systémů hodnocení
 • Diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • Důležitá úloha motivace zaměstnanců
 • Možnosti rozvíjení schopností a výkonu 
 • Postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • Využívání alternativních možností hodnocení (360 ZV)
 • Trénink hodnotícího rozhovoru

5. Vytváření systému odměňování

 • Systémy odměňování, koncept celkové odměny
 • Rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • Druhy příplatků ke mzdě 
 • Funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • Vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu
 • Vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • Legislativa v návaznosti na odměňování

6. Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

 • Pojem „zaměstnanecké výhody“
 • Typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • Smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • Poukázkový systém - součást benefitního systému
 • Rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • Pravidla administrace benefitního systému a legislativy 

7. Využívání moderních poznatků

 • Funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • Funkce HR controllingu
 • Vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • Trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • Objektivní hodnoty pracovních míst,  základní kritéria pro její měření
 • Identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • Vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace

8. Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

 Jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista Hodnocení a odměňování zaměstnanců", dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62-012-R), řídícím orgánem je MŠMT.

Absolvování tohoto programu se zkouškou má vyšší váhu než absolvování akreditovaného programu a lze také získat financování z dotačního programu POVEZ II.

Video doplňující kurz SPECIALISTA HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK - s LETNÍ NABÍDKOU SLEVY 25%!!! (22.500 Kč)

Objednat účast na kurzu - SPECIALISTA HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK - s LETNÍ NABÍDKOU SLEVY 25%!!! (22.500 Kč)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace