Personální strategie a politika kurzy a školení

Zde Vám nabízíme kompletní výpis 244 kurzů ze sekce Personální strategie a politika

Veřejné kurzy

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Cíl: * Naučit se připravit AC/DC pro danou pozici * Naučit se stanovit, sledovat a hodnotit způsobilosti * Zážitkovou formou si vyzkoušet „role“ v AC/DC Obsah: * Co je to AC/DC (základní principy,…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Určeno pro personalisty a všechny, kteří vedou výběrové rozhovory, vybírají kandidáty na otevřené pozice, chtějí zefektivnit výběr zaměstnanců a vybrat toho NEJVHODNĚJŠÍHO, nikoliv nejlepšího. Cíl:…

Fitzwilliam Business Centre, Římská 20, Prague 2, Praha

Určeno pro ředitele společností, pro začínající personální manažery a specialisty, kteří chtějí získat přehled o tom, co vše spadá do řízení lidských zdrojů. Cíl: * Získat orientaci o aktivitách,…

Kulturní dům METROPOL, Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Jihočeský kraj

InGarden školící centrum, Nad Primaskou 292/45, Praha, Praha

Dům Kultury, Velká hradební 1025/19, Ústí nad Labem , Ústecký kraj

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti. Cíl: Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech. Obsah: * Zkoušení a…

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Antala Staška 34, Praha 4, Praha

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Seminář je zaměřen na hodnocení pracovních kvalit a výkonnosti zaměstnanců - hodnocení jako nástroj sloužící k harmonizaci osobních motivů a cílů zaměstnanců s potřebami organizace. Základní přístupy…

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty. Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance. Obsah: * Co je to integrace nového zaměstnance a…

Kroftova 90, Brno - Žabovřesky, Jihomoravský kraj

Určeno pro personální manažery a specialisty a manažery malých a středních firem, kteří se zabývají zefektivněním personálních procesů organizace. Cíl: * Uvědomit si východiska analýz pracovních…

Workshop zaměřený na praktické otázky při organizaci výběrových řízení. Příprava na výběrové řízení - popis pracovního místa, zadání, oslovení cílové skupiny, inzerce. Administrace průběhu výběrového…

Určeno pro manažery firem a organizací, personální manažery a specialisty, manažery vzdělávání. Cíl: * Získat přehled o východiscích řízení pracovní kariéry * Uvědomit si cíle procesu řízení…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Plzeň, Plzeňský kraj

Workshop o tom, co je důležité znát pro úspěšnou interpersonální komunikaci - složky a principy komunikace, zpětná vazba, aktivní naslouchání. Motivace a její vliv na chování. Úloha emocí, empatie,…

TRAINING CENTRE VARS BRNO, Kroftova 90c, Brno, Jihomoravský kraj

vzdálené připojení, Informační webinář, probíhá online formou, Praha

Plzeň, Plzeňský kraj

Seminář je zaměřen na poznání základních motivačních faktorů, které zvyšují pracovní výkonnost, a nástrojů jejich ovlivňování a optimalizace (finanční a nefinanční motivace, stavba a provázanost…

Plzeň, Plzeňský kraj

Pracovní poměr - vznik, pracovní smlouva, povinnosti zaměstnavatelů vůči pracovním úřadům, zákon o zaměstnanosti, ukončení pracovně právního poměru, odstupné. Zpracování mezd - základní pravidla, mzda…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Tuklatská 3/2105, Praha 10, Praha

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

V tomto semináři se účastníci seznámí s úpravami pracovněprávních vztahů - závislá práce a její formy, hlavní znaky výkonu závislé práce, základní typy pracovněprávních vztahů. Zaměří se na pracovní…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Obsah: * Pracovněprávní vztahy – nárok na dovolenou, krácení dovolené, přesčasová práce, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek, pracovní cesta z pohledu pracovní doby, skončení…

Recruitment Academy, Václavské náměstí 1, Praha 1, Praha

Recruitment Academy, Václavské náměstí 1, Praha 1, Praha

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery vzdělávání. Cíl: Zjistit potřeby a motivovat vrcholové manažery k dalšímu rozvoji a podpoře rozvoje ostatních. Obsah: * Vrcholový manažer a…

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Cíl: * Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor * Zlepšit vedení výběrového rozhovoru * Naučit se identifikovat faktory osobnosti…

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Volutova 2523/14, 150 00 Praha 5, Praha

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Dvoudenní seminář zaměřený na strategii řízení lidských zdrojů jako nezbytné podmínky vnitřní stability firmy, ale i jejích rozvojových záměrů. Budou probrány jednotlivé složky personální strategie,…

Určeno pro majitele firem, specialisty na lidské zdroje, lídry a manažery firem. Současný trh vzdělávání je deformovaný dotačními intervencemi a nabídka vzdělávacích produktů často sází spíše na…

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

A. TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Cíl: * Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor * Zlepšit vedení výběrového rozhovoru *…

Plzeň, Plzeňský kraj

Kurs se zabývá pracovněprávními vztahy se zaměřením na oblast řízení lidských zdrojů. Bude v něm zmíněna firemní kultura a firemní komunikace (motivace zaměstnanců, firemní etika - identita a…

Pražská třída 3, České Budějovice, Jihočeský kraj

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, Olomoucký kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, Olomoucký kraj

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

V semináři bude osvětlen význam benefitů v personální strategii organizace a jejich vazba na ostatní personální procesy. Budou objasněny definice a vymezení jednotlivých benefitů a jejich skupin,…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

InGarden školící centrum, Nad Primaskou 292/45, Praha, Praha

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

VYŠKOV, Dukelská 117/12, učebna v přízemí, Jihomoravský kraj

Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. Cíl: Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků. Obsah: * Sociální sítě a…

EduCity Vám v kategorii Personální strategie a politika nabízí celkem 244 kurzů.