Personální strategie a politika kurzy a školení

Zde Vám nabízíme kompletní výpis 230 kurzů ze sekce Personální strategie a politika

Veřejné kurzy

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR Vzdělávací program „Řízení adaptačního procesu a mentorské dovednosti“ je určen vedoucím úředníkům, kteří se podílejí na adaptaci nových zaměstnanců, nebo…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Klasický případ za všechny: manažer si po čtyřech měsících u nově příchozího pracovníka „náhodně“ všimne, že člověk na dané pozici je nevýkonný a má malé znalosti v oboru. Ale co s ním? Zkušební…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Klasický případ za všechny: manažer si po čtyřech měsících u nově příchozího pracovníka „náhodně“ všimne, že člověk na dané pozici je nevýkonný a má malé znalosti v oboru. Ale co s ním? Zkušební…

Křižíkova 16, Praha 8 - Karlín, Praha

aneb Personální řízení s přihlédnutím k věku Age management – tedy personální řízení s přihlédnutím k věku – se začíná prosazovat i v českých firmách. S ohledem na vývoj demografické situace a…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o dlouhodobý vzdělávací program, který spojuje základní oblasti personalistiky a věnuje se zákoníku práce, vzdělávání zaměstnanců, výběru zaměstnanců pomocí kompetenčních metod, motivaci…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o dlouhodobý vzdělávací program, který spojuje základní oblasti personalistiky a věnuje se zákoníku práce, vzdělávání zaměstnanců, výběru zaměstnanců pomocí kompetenčních metod, motivaci…

Radnická 1, 60200 Brno, Jihomoravský kraj

Jde o dlouhodobý vzdělávací program, který spojuje základní oblasti personalistiky a věnuje se zákoníku práce, vzdělávání zaměstnanců, výběru zaměstnanců pomocí kompetenčních metod, motivaci…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o dlouhodobý vzdělávací program, který spojuje oblasti personalistiky a nabízí získání vyššího stupně personálních a manažerských dovedností pro další zlepšování systému řízení lidských zdrojů.   …

Zvyšte svou sebedůvěru, sebeúctu a také spokojenost se svým vystupováním Chtěli byste efektivně jednat a účinně se prosazovat? Asertivní komunikační styl Vám pomůže rozhodovat se sami za sebe, za svá…

Zvyšte svou sebedůvěru, sebeúctu a také spokojenost se svým vystupováním Chtěli byste efektivně jednat a účinně se prosazovat? Asertivní komunikační styl Vám pomůže rozhodovat se sami za sebe, za svá…

Zvyšte svou sebedůvěru, sebeúctu a také spokojenost se svým vystupováním Chtěli byste efektivně jednat a účinně se prosazovat? Asertivní komunikační styl Vám pomůže rozhodovat se sami za sebe, za svá…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte jistotu a buďte těmi, kteří vědí, jak se zachovat v nekonformních komunikačních situacích Asertivita, pojem dnes využívaný pro prosazení vlastního názoru vznikl v Anglii již kolem roku 1880…

Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů a EMS. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků…

Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a EMS. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS…

Odkaz na: elearning Behaviorální interview Popis produktu Cíl kurzu V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních…

Cílová skupina :Potřebujete efektivně vybírat kandidáty a neutrácet za zaměstnance, kteří po krátké době odejdou? Umíte zjistit, zda kandidát odpovídá požadovaným kompetencím? Kurz je určen HR manažerům…

Kurz je určen: Seminář je součástí certifikovaného cyklu, který je určen především manažerům a specialistům v oboru odměňování lidských zdrojů, kteří v této oblasti již nějakou dobu působí a chybí jim…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte přehled o zákonných předpisech a výpočtech cestovních náhrad v praxi! Věděli jste, že náhrady cestovních výdajů jsou v praxi nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům…

Rozpoznejte, zda je před Vámi pravdomluvný člověk, anebo máte co do činění s rafinovaným lhářem Pracujete na pozici, kdy je pro Vás při jednání s lidmi zásadní rozklíčovat, zda Vám říkají pravdu…

Rozpoznejte, zda je před Vámi pravdomluvný člověk, anebo máte co do činění s rafinovaným lhářem Pracujete na pozici, kdy je pro Vás při jednání s lidmi zásadní rozklíčovat, zda Vám říkají pravdu…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Současné možnosti a nabídka umožňuje personalistům velký výběr nejrůznějších profesních diagnostik, které se tváří jako dokonalý nástroj pro poznání zaměstnanců – jejich znalostí, schopností…

Veveří 111, Brno, Jihomoravský kraj

Úvod Současné možnosti a nabídka umožňuje personalistům velký výběr nejrůznějších profesních diagnostik, které se tváří jako dokonalý nástroj pro poznání zaměstnanců – jejich znalostí, schopností…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Současné možnosti a nabídka umožňuje personalistům velký výběr nejrůznějších profesních diagnostik, které se tváří jako dokonalý nástroj pro poznání zaměstnanců – jejich znalostí, schopností…

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti. Cíl: Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech. Obsah: * Zkoušení a testování…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Načerpejte inspiraci od odborníků a odbornic z praxe, kteří mají zkušenosti s prosazováním diverzity a slaďováním pracovního a rodinného života ve firemní praxi. Získejte vědomosti, jak využít…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Přehled právní úpravy dovolené, pracovní doby a překážek v práci. Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za…

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

Přehled právní úpravy dovolené, pracovní doby a překážek v práci. Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Řízení lidských zdrojů, resp. HR business partnerství se odlišuje od personálního řízení v několika krocích, např.: strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Přilákání vhodných uchazečů je vzhledem k situaci na trhu práce rok od roku náročnější. Proto personalisté při náboru a výběru zaměstnanců stále častěji využívají služeb personálních a potažmo…

V současnosti existuje v ČR zhruba 800 personálních agentur, z nichž asi polovina se věnuje agenturnímu zaměstnávání. Podle nejrůznějších odhadů zaměstnávají mezi 15 až 50 000 zaměstnanci (přepočteno…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod V současné době se stále kladou větší nároky na zvyšování výkonnosti zaměstnanců, jejich profesionalitu a zefektivnění jejich práce. Analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců lze účinně zjistit…

Antala Staška 34, Praha 4, Praha

Kurz je určen pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Představení problematiky podnikové ekologie. Seznámí s…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení podniku s okamžitým praktickým využitím a zapojte se díky tomuto kurzu do týmu finančního řízení podniku   Podnikové finance…

„Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.“ (Paul Allaire)   Chcete předávat zaměstnancům podnikové informace poutavou formou? Máte firemní časopis, ale hledáte možnosti a inspiraci, jak to…

Kurz je určen: Tento program je určen pro manažery a specialisty v oboru interní komunikace, kteří v této oblasti již nějakou dobu působí a chtějí si doplnit své znalosti nebo načerpat nové poznatky a…

nám. T. G. Masaryka 1931/12, Plzeň, Plzeňský kraj

Jak moc ovlivňuje work-life balance a vliv firemní kultury atmosféru v týmu? Jaké jsou výhody či možné bariéry při zaměstnávání formou flexibilních pracovních režimů? Jak emoční inteligence a…

Jak moc ovlivňuje work-life balance a vliv firemní kultury atmosféru v týmu? Jaké jsou výhody či možné bariéry při zaměstnávání formou flexibilních pracovních režimů? Jak emoční inteligence a…

Hollarova 3119/5, Ostrava - centrum, Moravskoslezský kraj

Jak moc ovlivňuje work-life balance a vliv firemní kultury atmosféru v týmu? Jaké jsou výhody či možné bariéry při zaměstnávání formou flexibilních pracovních režimů? Jak emoční inteligence a…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, včetně vyhlášky č. 365/2010 Sb., pro příspěvkové organizace, organizační složky státu a mohou podle ní postupovat i obce a…

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, včetně vyhlášky č. 365/2010 Sb., pro příspěvkové organizace, organizační složky státu a mohou podle ní postupovat i obce a…

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, včetně vyhlášky č. 365/2010 Sb., pro příspěvkové organizace, organizační složky státu a mohou podle ní postupovat i obce a…

Křižíkova 16, Praha 8 - Karlín, Praha

aneb Mužsko-ženský tým - výhra nebo katastrofa? Všichni známe podobné průpovídky: „Ta se jako šéfová nikdy neprosadí, kdepak, ženský jsou na to moc měkký!“ Nebo: „Tomu novýmu na IT se radši vyhni, ten…

Křižíkova 16, Praha 8 - Karlín, Praha

aneb Mužsko-ženský tým - výhra nebo katastrofa? Všichni známe podobné průpovídky: „Ta se jako šéfová nikdy neprosadí, kdepak, ženský jsou na to moc měkký!“ Nebo: „Tomu novýmu na IT se radši vyhni, ten…

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Pod Altánem 99/103, Praha 10, Praha

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky: • Jak v personální praxi využít…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Snaha efektivně řídit náklady spojené s personálními činnostmi a prokázat přínos personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů vede k využívání osvědčených nástrojů…

nám. Republiky 28, Plzeň, Plzeňský kraj

Úvod Snaha efektivně řídit náklady spojené s personálními činnostmi a prokázat přínos personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů vede k využívání osvědčených nástrojů…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Snaha efektivně řídit náklady spojené s personálními činnostmi a prokázat přínos personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů vede k využívání osvědčených nástrojů…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Vinořská 163, Praha 9-Satalice, Praha

Personální řízení. Nový přístup k řízení lidských zdrojů. Postupy a praktiky k získání vhodných zaměstnanců. Cíle plánování lidských zdrojů. Výběr vhodných pracovníků. Principy a postupy pro kontrolu…

Kurz je určen: Cyklus je určen všem, kteří mají ve firmě na starosti oblast interní komunikace a firemní kultury a chtějí si doplnit své znalosti nebo se inspirovat od zkušených odborníků. Především je…

Kurz je určen: Program tohoto semináře je určen manažerům a specialistům v oboru interní komunikace, kteří v této oblasti již nějakou dobu působí a chtějí si rozšířit své znalosti nebo načerpat nové…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty. Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance. Obsah: * Co je to integrace nového zaměstnance a kdy začíná …

Antala Staška 34, Praha 4, Praha

Kurz je určen pro pracovníky, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik). Součástí kurzu je také seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží…

Antala Staška 34, Praha 4, Praha

Kurz je určen především pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za udržování a zlepšování systému managementu kvality v organizaci, která vyrábí a dodává na trh zdravotnické prostředky…

Interní komunikační kampaně a eventy mají za cíl seznámit zaměstnance v předstihu s podobou a tematickou myšlenkou připravovaných marketingových kampaní pro zákazníky, které později uvidí například v…

Poznejte výhody interního personálního marketingu a firemní kultury a staňte se tak ještě atraktivnějším zaměstnavatelem! Po absolvování kurzu budete znát nejdůležitější faktory, které ovlivňují…

Praha 3, Domažlická 3, Praha

Výběr zaměstnanců pomocí správně strukturovaných pohovorů a hodnotících technik Samostatná analýza informací z pohovoru, efektivní vyhodnocování výsledků přijímacího řízení −Příprava na pohovor…

Odkaz na Elearning Jak najít zaměstnání Popis produktu Cíl kurzu V tomto kurzu si řekneme, jak správně nasměrovat Vaši kariéru a snadněji nalézt nové zaměstnání. Uvedeme si, jaké kvality kromě…

Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4, Praha

Cílem setkání je představit aktuální trendy v náboru, společně si ukázat příklady nových metod a přístupů, a seznámit se s konkrétními případovými studiemi společností, které nové metody již…

Odkaz na Elearning Jak připravit Assessment a Development Centre Popis produktu Cíl kurzu Kurz poskytuje prakticky využitelný návod na přípravu AC/DC. Řekneme si, jaký je rozdíl mezi Assessment Centre…

Odkaz na Elearning Jak realizovat Assessment a Development Centre Popis produktu Cíl kurzu V kurzu se budeme zabývat tím, jak dobře realizovat Assessment Centre (AC) a Development Centre (DC…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Cílová skupina :Víte, že definování požadavků na pracovní místo může zásadně ovlivnit kvalitu všech HR procesů ve firmě? Kurz je určen personalistům, organizačním pracovníkům, ekonomům práce, liniovým…

Odkaz na Elearning Jak zpracovat výstupy z Assessment a Development Centre Popis produktu Cíl kurzu V kurzu si ukážeme, jak správně zpracovávat výstupy z Assessment Centre (AC) a Development centre…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro majitele a manažery firem, personální manažery a specialisty. Obsah: * Aktuální problémy v oblasti řízení lidských zdrojů ve vazbě na externí a interní prostředí firmy * Jak stanovit priority v…

Tento kurz je určen všem zkušeným mzdovým účetním, které si chtějí rozšířit své praktické zkušenosti s náročnějšími účetními případy! Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na „náročnější" a méně obvyklé…

Tento kurz je určen všem zkušeným mzdovým účetním, které si chtějí rozšířit své praktické zkušenosti s náročnějšími účetními případy! Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na „náročnější" a méně obvyklé…

OSOBNÍ KOUČINK Nejvhodnější pro: Manažery, vedoucí firem a oddělení, personální pracovníky, kteří jsou součástí systému rozvoje pracovníků, školí a trénují na pracovišti. Obzvlášť vhodné pro vedoucí v…

Úvod Mzda má často kromě existenčního zajištění zaměstnance také motivační charakter. Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativními pravidly v oblasti poskytování mezd, odměn a benefitů…

Úvod Mzda má často kromě existenčního zajištění zaměstnance také motivační charakter. Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativními pravidly v oblasti poskytování mezd, odměn a benefitů…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Buďte jako naši lektoři! Vyhýbejte se teoretizování a nové poznatky pomozte aplikovat přímo do praxe účastníků Jste začínající lektoři a potřebujete si objasnit a systematizovat základní lektorské…

Program je určen zejména interním školitelům (lektorům), kteří zajišťují přenos klíčových informací a know-how na další zaměstnance. Pozornost je v programu věnována jak komunikačním, tak didaktickým…

Buďte profesionálem a nevzdávejte se, posuňte své hranice o kus dál I když se pravidelně zdokonalujete, stejně Vás téměř vždy někdo překvapí? Dokonce to nemusí být jednotlivec, ale i celé publikum! Jak…

Buďte profesionálem a nevzdávejte se, posuňte své hranice o kus dál I když se pravidelně zdokonalujete, stejně Vás téměř vždy někdo překvapí? Dokonce to nemusí být jednotlivec, ale i celé publikum! Jak…

Legner Hotel Zvánovice, Zvánovice 154, Ondřejov, Praha

Letní HR škola je dvoudenním rozvojovým programem pro HR specialisty a generalisty, kterým nabízí posílení tvrdých i měkkých dovedností pro práci v HR. Cílem Letní HR školy je: • posílení pozice HR ve…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Cílová skupina :Potřebujete najmout kvalitní zaměstnance? Hledáte kvalitní zaměstnance pro své klienty? Chcete zkušené profesionály z oboru? Chcete se dozvědět více o zaměstnancích, zaměstnavatelích…

LinkedIn je nejvlivnější sociální síť, která nemá mezi ostatními sociálními médii konkurenci. Toto platí především v prostředí České a Slovenské republiky. Nezávislý expert a průkopník…

LinkedIn je nejvlivnější sociální síť, která nemá mezi ostatními sociálními médii konkurenci. Toto platí především v prostředí České a Slovenské republiky. Nezávislý expert a průkopník…

LinkedIn je nejvlivnější sociální síť, která nemá mezi ostatními sociálními médii konkurenci. Toto platí především v prostředí České a Slovenské republiky. Nezávislý expert a průkopník…

Vinořská 163, Praha 9-Satalice, Praha

Výběr pracovníků podle specifických požadavků. Potřeby rozvoje týmů a jednotlivců. Plánování činnosti týmů a pracovníků. Hodnocení výkonu týmů a pracovníků. Monitorování a kontrolní metody. Měření…

Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5, Praha

Cílová skupina :Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat…“ (V. Mrštík) Čím působit na tým, aby táhl za jeden provaz a dosáhl stanoveného cíle? Jak udržet…

Seznamte se s účinnou metodou zvyšování potenciálu lidských zdrojů Umožňujete pracovníkům, aby se profesionálně rozvíjeli? Plánujete, že ve firmě zavedete program na vzdělávání talentů? V rámci…

Seznamte se s účinnou metodou zvyšování potenciálu lidských zdrojů Umožňujete pracovníkům, aby se profesionálně rozvíjeli? Plánujete, že ve firmě zavedete program na vzdělávání talentů? V rámci…

Jak vyhodnotit a zjistit, že investice do vzdělávání byly efektivní? Jak vyhodnotit, že jsme si vybrali tu nejlepší vzdělávací firmu? Chcete, aby rozvoj zaměstnanců nebyla pouze vykázaná částka do…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Metoda 360° zpětné vazby je moderní a relativně objektivní nástroj, který propojuje individuální rozvoj s hodnotami a cíli prosazovanými danou společností. Zajímá Vás, co a jak je třeba udělat…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Metoda 360° zpětné vazby je moderní a relativně objektivní nástroj, který propojuje individuální rozvoj s hodnotami a cíli prosazovanými danou společností. Zajímá Vás, co a jak je třeba udělat…

Cílová skupina :Nedaří se vám najít správné zaměstnance? Naučte se používat nové metody náboru a výběru! Kurz je určen personalistům. Zaměření : Po absolvování kurzu: • budete vědět, kde a jak najít…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Získejte ucelený přehled o aktuálních problémech ve mzdovém účetnictví! V rámci tohoto kurzu jsme si vytyčili za cíl prohloubit a systematizovat Vaše znalosti, které se týkají vybraných kapitol mzdové…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Získejte ucelený přehled o aktuálních problémech ve mzdovém účetnictví! V rámci tohoto kurzu jsme si vytyčili za cíl prohloubit a systematizovat Vaše znalosti, které se týkají vybraných kapitol mzdové…

Předejděte potenciálním chybám a ušetřete si spoustu času a prostředků, které byste jinak vynaložili na jejich řešení Ve mzdové účtárně vznikají často chyby ve výpočtu jednotlivých mzdových složek…

S růstem vlivu sociálních sítí dochází k mnoha dalším zajímavým společenským trendům. Jedním z nich je i rozšiřování agendy personálních útvarů směrem k public relations a brand managementu se záměrem…

Měření efektivity vzdělávání, podle názoru některých odborníků, nejčastěji ztroskotává na špatném nebo žádném zadání a neochotě věnovat se komunikaci o možnostech využití nabytých dovedností v  praxi…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Nemocenské pojištění Zákon o nemocenském pojištění aktuálně. Okruh pojištěných osob. Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění. Stanovení výše dávek. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském…

Zorientujte se v novém občanském zákoníku ve vztahu k pracovněprávní problematice, aneb co by měl (nejen) personalista znát z občanského zákoníku Tento půldenní prakticky zaměřený kurz je určen všem…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

Obsah: * Postup podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, co se v personální agendě nepovažuje za zpracování osobních dat podle zákona * Údaje, k jejichž zpracování není třeba souhlasu…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu operačních projektů. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu operačních projektů. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu operačních projektů. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu operačních projektů. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné…

Vinořská 163, Praha 9-Satalice, Praha

Přístup k managementu. Organizační struktury. Podniková kultura. Vztah mezi organizační strukturou a podnikovou kulturou a jejich vliv na výkonnost podniku. Různé styly vedení a jejich efektivita…

Odkaz na: elearning Outplacement Popis produktu Cíl kurzu Ve virtuálním kurzu se naučíte, jak se rozejít se zaměstnancem a přitom zůstat odpovědným zaměstnavatelem. Outplacement je profesionální péče…

Cíl kurzu: Kurz volně navazuje na Personalistika I. Naučit manažery správně vybírat a vést své pracovníky, umět správně definovat požadavky na novou pracovní pozici, rozeznat talenty a naučit se…

Cíl kurzu: Naučit manažery správně vybírat a vést své pracovníky, umět správně definovat požadavky na novou pracovní pozici, rozeznat talenty a naučit se kariérní koučink, umět motivovat svůj tým…

Náměstí ČSA 85, 411 55 Terezín, Praha

Česká společnost, přecházející do postindustriálního stádia svého vývoje se v čase globalizace již nevyhne multikulturním faktorům personální práce. Potřeba odborníků, se širokými znalostmi a…

Křižíkova 16, Praha 8 - Karlín, Praha

Kvalitně řízení a motivovaní pracovníci jsou zárukou úspěšné budoucnosti firmy Právě proto problematiky řízení lidských zdrojů patří v dnešní době k jedné z nejdiskutovanějších otázek a skutečně…

Tuklatská 3/2105, Praha 10, Praha

Výklad základních principů personálního řízení ("management lidského zdroje") na základě skupinové účasti studentů při modelování personálního života "reálné" firmy - včetně finálního videozáznamu a…

Úvod Seminář je zaměřen na aktuální téma rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti pracovněprávních vztahů v podniku. Téma je zkoumáno komplexně a aplikačně, se zaměřením na zkušenosti a…

Úvod Seminář je zaměřen na aktuální téma rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti pracovněprávních vztahů v podniku. Téma je zkoumáno komplexně a aplikačně, se zaměřením na zkušenosti a…

Úvod Kvalitně vytvořený popis pracovního místa je základním předpokladem pro vytvoření a zavedení většiny procesů řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a…

Úvod Kvalitně vytvořený popis pracovního místa je základním předpokladem pro vytvoření a zavedení většiny procesů řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a…

ieto Czech s.r.o., 28. října 3346/91, building Beta, 9th floor, Ostrava, Moravskoslezský kraj

PORADNA je krátkým, odborně-diskusním setkáním s odborníky v oblasti pracovního práva a financí k aktuálním tématům. S právním expertem se zaměříme na aktuální pracovněprávní legislativu i…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Přehled aktuálních právních předpisů. Jak pracovat s novým občanským zákoníkem v pracovněprávních vztazích – první zkušenosti z praxe, výkladová stanoviska a problémy, další chystané změny a jejich…

Úvod Legislativní změny v pracovním právu ve vztahu k účinnosti nového občanského zákoníku dopadají od 1. 1. 2014 v pracovněprávních vztazích na právní úpravu zákoníku práce. Seminář obsahuje podrobný…

Úvod Legislativní změny v pracovním právu ve vztahu k účinnosti nového občanského zákoníku dopadají od 1. 1. 2014 v pracovněprávních vztazích na právní úpravu zákoníku práce. Seminář obsahuje podrobný…

V kurzu je nastíněn jak vývoj pracovního práva, tak jsou současně objasněny prameny pracovního práva, resp. jeho právní úprava a zařazení v rámci právního řádu ČR. Kurz v jednotlivých tématických…

Cílem kurzu je seznámit účastníky studia s platnou právní úpravou individuálního pracovního práva. V kurzu je nastíněn historiský vývoj odvětví pracovního práva a současně jsou objasněny prameny…

Křenová 52, Brno, Brno-střed, Jihomoravský kraj

Obsah: Pracovní doba  -        Základní pojmy -        Směnné režimy -        Týdenní pracovní doba      -        Kratší pracovní doba         -        Rovnoměrné rozvržení pracovní doby    …

Získejte komplexní přehled v oblasti pracovní doby! Pracovní doba je často živý útvar a mění se tak, jak se mění potřeba práce. Současně je s ní svázána celá řada taxativních povinností ze zákona a je…

Úvod Pracovní doba ve výrobních firmách má svá specifika, která je třeba zohlednit při úpravě její organizace. Náš kurz seznámí účastníky s právní úpravou způsobu organizace pracovní doby včetně…

Úvod Pracovní doba ve výrobních firmách má svá specifika, která je třeba zohlednit při úpravě její organizace. Náš kurz seznámí účastníky s právní úpravou způsobu organizace pracovní doby včetně…

Úvod Předpokladem pro správné uzavírání pracovního poměru je dobrá znalost platné právní úpravy. Náš kurz určený především začátečníkům Vás pomocí praktických příkladů seznámí s právní úpravou…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod V každodenní praxi se neustále vyskytuje mnoho problémů vyplývajících z neznalosti pracovněprávní problematiky. Ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod V každodenní praxi se neustále vyskytuje mnoho problémů vyplývajících z neznalosti pracovněprávní problematiky. Ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především…

nám. Republiky 28, Plzeň, Plzeňský kraj

Úvod V každodenní praxi se neustále vyskytuje mnoho problémů vyplývajících z neznalosti pracovněprávní problematiky. Ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především…

Cílová skupina :Víte, kdy můžete a kdy nesmíte se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na dobu určitou? Víte, za jakých okolností můžete zaměstnanci nařídit nástup na dovolenou? Kurz je určen manažerům…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Seznamte se svou účastí v tomto kurzu s praktickými souvislostmi zákoníku práce a mzdového účetnictví.   Tento informacemi nabitý kurz Vás během jediného dne provede základy pracovního práva potřebnými…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Seznamte se svou účastí v tomto kurzu s praktickými souvislostmi zákoníku práce a mzdového účetnictví.   Tento informacemi nabitý kurz Vás během jediného dne provede základy pracovního práva potřebnými…

Staňte se přeborníkem v oblasti sestavování a uzavírání pracovních smluv! Promítli jste nejnovější změny do Vašich pracovních smluv? Jste si jistí, že používáte ověřené pracovní smlouvy, dohody o…

Staňte se přeborníkem v oblasti sestavování a uzavírání pracovních smluv! Promítli jste nejnovější změny do Vašich pracovních smluv? Jste si jistí, že používáte ověřené pracovní smlouvy, dohody o…

Křenová 52, Brno, Brno-střed, Jihomoravský kraj

Zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. Proto je otázka prevence vzniku úrazu a poškození zdraví zaměstnance důležitou oblastí, kterou bude…

Přehled právních předpisů nutných pro personální a řídící činnost u zaměstnavatele v roce 2014 včetně prvních zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku. Povinnosti zaměstnavatele před vznikem…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí…

Pražská třída 1813/3, České Budějovice, Jihočeský kraj

Úvod Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí…

Veveří 111, Brno, Jihomoravský kraj

Úvod Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Zvyšte efektivitu v pracovním procesu a využívejte účinné psychodiagnostické nástroje pro výběrová řízení a další práci se zaměstnanci i ve Vaší praxi Kurz je určen pro všechny zájemce o…

Kurz je určen: Tento program je určen všem, kteří mají ve společnosti na starosti proces náboru a výběru zaměstnanců a chtějí si doplnit své znalosti, načerpat nové poznatky a inspirovat se od…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné…

Křenová 52, Brno, Jihomoravský kraj

K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést individuální i týmová jednání - rozhovory s lidmi, které řídí. Každý typ rozhovoru klade na manažera jiné nároky, má jiný cíl…

Úvod V současné době se neustále setkáváme s rostoucími nároky na zvyšování výkonnosti jednotlivců a jejich profesního růstu. Zároveň si klademe otázky, jak udržet ve firmě ty nejlepší pracovníky a…

Úvod V systému managementu kvality organizace zaujímá řízení lidských zdrojů významné postavení. Lidské zdroje nejvíce ovlivňují kvalitu činností a tím kvalitu produktů. Proto pro dosažení stanovených…

Vinořská 163, Praha 9-Satalice, Praha

Předmět je vhodný pro studenty, kteří se zajímají o malé a střední podnikání. Spojuje mnoho znalostí a schopností získaných v ostatních předmětech a umožňuje studentům vyzkoušet si dovednosti potřebné…

Pražská třída 1813/3, České Budějovice, Jihočeský kraj

Úvod Zaměstnanecký vztah se uskutečňuje právním chováním zaměstnavatele a zaměstnance. Smlouvy v tomto vztahu jsou prvořadým určujícím faktorem při jeho vytváření. Docenění významu smluv a dohod v…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Zaměstnanecký vztah se uskutečňuje právním chováním zaměstnavatele a zaměstnance. Smlouvy v tomto vztahu jsou prvořadým určujícím faktorem při jeho vytváření. Docenění významu smluv a dohod v…

Úvod S rekodifikací soukromého práva od 1. 1. 2014 dochází rovněž k podstatným změnám v oblasti obchodněprávních vztahů. Seminář předkládá základní přehled těchto změn včetně výkladu k jednotlivým…

Křenová 52, Brno, Brno-střed, Jihomoravský kraj

Obsah: Vliv Občanského zákoníku na smlouvy v pracovním právu -        Zákaz použití některých institutů Občanského zákoníku v pracovněprávních smlouvách -        Smlouvy uzavírané adhezním způsobem…

nám. Republiky 28, Plzeň, Plzeňský kraj

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Tento kurz je veden tak, aby si účastníci vyzkoušeli standardní kroky při tvorbě systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti. V rámci školení získají absolventi zkušenosti s reálnými postupy…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Tento kurz je veden tak, aby si účastníci vyzkoušeli standardní kroky při tvorbě systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti. V rámci školení získají absolventi zkušenosti s reálnými postupy…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Strategie HR a zejména tvorba strategie odměňování a její návaznost na další systémy personální práce jako je motivace a stimulace zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců je základem odměňování…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Strategie HR a zejména tvorba strategie odměňování a její návaznost na další systémy personální práce jako je motivace a stimulace zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců je základem odměňování…

Křižíkova 16, Praha 8 - Karlín, Praha

aneb Řízení potenciálu zaměstnanců Každá společnost by ráda naplnila tyto hodnoty: Jsme společnost na vzestupu, daří se nám dosahovat všech stanovených cílů, konkurence se nám dívá na záda, patříme k…

Kurz je určen: Seminář je určen HR manažerům, vedoucím personalistiky a personálních oddělení a všem ostatním pracovníkům zodpovědným ve firmě za nastavení systému Talent managementu a plánování…

Kurz je určen: Tento seminář je určen všem, kteří mají ve společnosti na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a chtějí si doplnit své znalosti, načerpat nové poznatky a inspirovat se od zkušených…

„Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jsme nikdy ani nesnili.“ (John C. Maxwell)   Chtěli byste zvýšit loajalitu zaměstnanců? Nebo plánujete zaměstnance odměnit netradičně…

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců stále roste na významu. Společnosti si uvědomují, že jejich konkurenceschopnost se zvyšuje s růstem schopností, znalostí a dovedností svých zaměstanců a začínají…

Pokud preferujete profesionalitu, stručnost a srozumitelnost, kterou potřebujete propojit se vstřícností a kreativitou, je tento jedinečný trénink pro Vás Musíte komunikovat s lidmi různých názorů…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Cíl: * Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor * Zlepšit vedení výběrového rozhovoru * Naučit se identifikovat faktory osobnosti Obsah: 1…

Odkaz na: elearning Typologie osobnosti Popis produktu Cíl kurzu V tomto kurzu Vám vysvětlíme, proč je dobré znát různé typy lidí. K čemu je nám dobrá typologie osobnosti a proč potřebujeme druhým…

Antala Staška 34, Praha 4, 140 00, Praha

Cíl kurzu: Poznat co to je vyjednávání a kdy má smysl vyjednávat. Dokázat zvládnout přípravu na vyjednávání. Seznámit se s možnými strategiemi pro vyjednávání. Dokázat volit a dobře připravit taktiku…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

V Olšinách 75, 100 00 Praha, Praha

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

Sochorova 38, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový…

Kroftova 90, Brno - Žabovřeksy, Jihomoravský kraj

Seminář je určen pracovníkům, kteří se potřebují seznámit se základními požadavky normy ISO/TS 16949 bez hlubších znalostí. Obsahem je základní přehled normy ISO/TS 16949 - Systémy managementu jakosti…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při…

Veveří 111, Brno, Jihomoravský kraj

Úvod Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

Určeno pro personální manažery a pracovníky personálních útvarů. Obsah: * Změny a novinky * Zkušenosti s aplikací novelizovaného zákoníku práce * Průřez povinnostmi zaměstnavatele od přijetí nového…

Odkaz na: elearning Vedení propouštěcího rozhovoru Popis produktu Cíl kurzu Sdělení informace o propuštění a vedení pohovoru je jednou z nejobtížnějších situací pro manažera i pro propuštěného…

Program vychází z myšlenky, že manažer dosahuje výsledků prostřednictvím druhých lidí. Proto je efektivita týmu klíčovým předpokladem výkonnosti, a to zejména  v podmínkách, kde členové týmu jsou na…

Tou nejvyšší hodnotou lidského zdroje pro firmu nebo podnik je schopnost odborně vést výběr zaměstnanců, protože kvalitní pracovník bude pro Vaši firmu klíčem k perspektivě a úspěchu.   Po ukončení…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Tou nejvyšší hodnotou lidského zdroje pro firmu nebo podnik je schopnost odborně vést výběr zaměstnanců, protože kvalitní pracovník bude pro Vaši firmu klíčem k perspektivě a úspěchu.   Po ukončení…

Účastníci v tomto programu porozumí tomu, že každý má svého interního zákazníka. Naučí se, jak mu vycházet vstříc a jak s ním jednat ku prospěchu celé společnosti.   Cíl Naučit se identifikovat…

Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, Praha

A. TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Cíl: * Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor * Zlepšit vedení výběrového rozhovoru * Naučit se…

Praha 4, Antala Staška 34, Praha

Cíl kurzu: Uvědomit si a zmapovat podpůrné zdroje, které účastníka mohou chránit před vyhořením. Nalézt další možnosti a vytvořit konkrétní plán. Naučit se včas rozpoznat první projevy syndromu…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Míváte pocit, že ve Vaší firmě vázne komunikace a vznikají zbytečné chaotické situace, které mají ve svém důsledku negativní dopad na Vaši práci? Je u Vás diskomunikace často řešenou situací…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o vzdělávací program, který se věnuje základům personalistiky, které musí ovládat každý úspěšný personalista. Osvojte si s námi znalosti z personalistiky a propojte je s reálnými problémy z praxe.…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o vzdělávací program, který se věnuje základům personalistiky, které musí ovládat každý úspěšný personalista. Osvojte si s námi znalosti z personalistiky a propojte je s reálnými problémy z praxe.…

Sochorova 38, 61600 Brno, Jihomoravský kraj

Jde o vzdělávací program, který volně navazuje na úspěšný kurz „Základy personalistiky I“. Vznikl jako nadstavba základní problematiky, přičemž impulzem k tomuto pokračujícímu kurzu pro nás byly…

U Půjčovny 2, Praha, Praha

Jde o vzdělávací program, který volně navazuje na úspěšný kurz „Základy personalistiky I“. Vznikl jako nadstavba základní problematiky, přičemž impulzem k tomuto pokračujícímu kurzu pro nás byly…

Získejte komplexní přehled o pracovněprávní legislativě   Prakticky každý se někdy stane účastníkem pracovněprávních vztahů, ať už jako zaměstnavatel či zaměstnanec. Na dvoudenním kurzu o…

Úvod Zcela nová a zásadní úprava občanského zákoníku bude účinná již od 1. 1. 2014. V souvislosti s doprovodnými novelami řady zákonů je důležitá rovněž pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tento seminář…

Obsah: Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku – jak jej používat Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, rozšíření možností odchylovat se od zákona podle NOZ Příslib zaměstnání – smlouva o…

Jižní 870, Hradec Králové, prostory Hradeckého stavebního centra , Královéhradecký kraj

Tématická osnova: přehled nových právních předpisů, zejména novela zákoníku práce,       (nová právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou, atd.) přehled zásadních ustanovení nového občanského…

Wolkerova alej 92/18, Multifunkční centrum FABRIKA, Svitavy, Česko , Pardubický kraj

Tématická osnova: přehled nových právních předpisů, zejména novela zákoníku práce,       (nová právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou, atd.) přehled zásadních ustanovení nového občanského…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se od 1. ledna 2014 změnila také řada ustanovení zákoníku práce. Seminář bude proto zaměřen zejména na změny zákoníku práce od 1. ledna 2014 a na praktické…

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se od 1. ledna 2014 změnila také řada ustanovení zákoníku práce. Seminář bude proto zaměřen zejména na změny zákoníku práce od 1. ledna 2014 a na praktické…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Cílem semináře je seznámit posluchače s úpravou v oblasti náhrady škody v pracovněprávních vztazích z pohledu platné legislativy a judikatury (rozhodovací praxe soudů). Výklad bude zaměřen na tyto…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Obsah: Základní právní předpisy. Pojem rekodifikace…

PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Obsah: Základní právní předpisy. Pojem rekodifikace…

OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, Olomoucký kraj

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Obsah: Základní právní předpisy. Pojem rekodifikace…

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Obsah: Základní právní předpisy. Pojem rekodifikace…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Obsah: Základní právní předpisy. Pojem rekodifikace…

Přehled právní úpravy a připravovaných změn. Pracovnělékařské služby a problémy s nimi spojené – pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele, rozdíl mezi prohlídkami u zaměstnanců v…

BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, Jihomoravský kraj

Přehled právní úpravy a připravovaných změn. Pracovnělékařské služby a problémy s nimi spojené – pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele, rozdíl mezi prohlídkami u zaměstnanců v…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi. Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s…

PRAHA 3, DŮM ODBOROVÝCH SVAZŮ, nám. W. Churchilla 2, přednáškový sál, Praha

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi. Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s…

OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, Moravskoslezský kraj

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi. Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s…

Seznamte se se všemi aspekty jednotlivých benefitů a vyberte pro své zaměstnance ty, které jsou pro ně od daně osvobozeným příjmem a pro Vás daňově uznatelným nákladem Zaměstnanecké výhody nabízí svým…

Výklad k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě podle části šesté zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve…

Výklad k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě podle části šesté zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Zdroje informací, legislativní úprava. Práce s tiskopisy pro plnění oznamovací povinnosti. Osobní rozsah zdravotního pojištění, určení příslušnosti k právním předpisům. Zaměstnanci a zaměstnavatel.…

BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 37/62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), Jihomoravský kraj

Zdroje informací, legislativní úprava. Práce s tiskopisy pro plnění oznamovací povinnosti. Osobní rozsah zdravotního pojištění, určení příslušnosti k právním předpisům. Zaměstnanci a zaměstnavatel.…

nám. Republiky 28, Plzeň, Plzeňský kraj

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Praha

Úvod Každý absolvent tohoto otevřeného kurzu získává automaticky ZDARMA 1měsíční přístupová práva k jednomu interaktivnímu e-learningovému modulu podle vlastní volby. Individuální výběr příslušného…

EduCity Vám v kategorii Personální strategie a politika nabízí celkem 230 kurzů.