OBECNÁ JAZYKOVÁ VÝUKA A KURZY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Jazykový kurz na míru

 • ID akce:
  94199

Popis jazykového kurzu na míru OBECNÁ JAZYKOVÁ VÝUKA A KURZY

Formy výuky:

 • individuální výuka
 • skupinová výuka
 • modulová výuka

 

Otevíráme kurzy pro veřejnost v těchto jazycích:

 • angličtina
 • španělština
 • francouzština
 • němčina
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince
 • + ostatní jazyky a termíny budou stanoveny po dohodě se zájemci o kurzy

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ - od začátečníků po více pokročilé

4-9 studentů ve skupině, délka semestru 17-19 týdnů

 • Angličtina
 • Konverzace
 • Dopolední kurzy
 • příprava k mezinárodním zkouškám (vč. KET, PET, PCE, CAE, CPE)

 

KURZY PRO DĚTI

5-10 studentů ve skupině, délka semestru 18-19 týdnů

 • pro předškoláky od 3 let
 • pro školáky a teenagery
 • pro školáky a teenagery s rodilým mluvčím
 • příprava k mezinárodním zkouškám

 

Náplň hodin přizpůsobujeme požadavkům klienta a individuálním pracovním potřebám studenta. Většina hodin individuální výuky má specifické profesní zaměření a materiály, tempo i rozvrh výuky se maximálně přizpůsobují potřebám studenta. Lektoři mohou studentům pomoci při přípravě prezentací, referátů a dalších profesních materiálů.

Při skupinové výuce využíváme ve výuce nejrůznějších metodických materiálů i aktivit. Pracuje se individuálně, ve dvojicích, i ve skupinách. Studenti se ptají sebe navzájem i učitele, vystupují s referáty před ostatními a současně se učí porozumět cizojazyčnému mluvenému projevu kolegy. Učitel využívá dynamiky skupiny k tomu, aby vytvořil atmosféru přátelského prostředí. Studenti spolupracují a vzájemně se poznávají, hrají tzv. roleplays, při kterých v rámci přidělených rolí řeší pracovní situace (telefonáty, prezentace, vyjednávání, společenské události). Učí se v cizím jazyce zaujmout stanovisko k určitému problému i obhájit jej před komunikačním partnerem, či skupinou. Všechny tyto aktivity do velké míry odpovídají reálným situacím, ve kterých bude student cizí jazyk potřebovat.

Dbáme na vyváženost výuky všech jazykových dovedností (poslech, komunikace, psaní, čtení, porozumění psanému textu, gramatika i slovní zásoba). Někteří klienti dále specifikují, co chtějí u svých zaměstnanců nejvíce rozvíjet vzhledem k povaze jejich práce (Call centra - poslech a mluvení, atd.). Při výuce využíváme učebnice, doplňkové materiály, magnetofony, DVD, atd. dle vybavení učeben a potřeb klientů.

V případě navázání spolupráce nabízíme:

 • analýzu potřeb klienta
 • bezplatné vstupní testování, rozřazení studentů do skupin
 • konzultaci při výběru studijních materiálů, popř. jejich zajištění
 • metodické zpracování programu běžné i specializované výuky
 • výběr kvalitních lektorů
 • průběžné testování pokroku studentů s výstupy dle vašich požadavků
 • pravidelný kontakt s klientem, hospitace
 • zjišťování a vyhodnocování zpětné vazby od studentů
 • výuku běžného, obchodního i profesního jazyka včetně přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky
 • interaktivní semináře sestavené na míru potřebám klienta, poskytující ucelený jazykový vhled do vybraných témat
 • studijní pobyty především ve Velké Británii včetně prestižních programů pro vrcholový a střední management
 • dobré administrativní zázemí
 • moderní technickou podporu včetně internetové aplikace s on-line daty o probíhající výuce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace